Niedziela, 17 styczeń 2021

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

W związku z rozpoczęciem Realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

Transport taki przeznaczony jest dla osób:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; (Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco: R – upośledzenie narządu ruchu; N – choroby neurologiczne;)

• mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 

15 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiona specjalna infolinia gdzie Mieszkańcy będą mogli zwrócić się z prośbą o transport do punktu szczepień. Aby skorzystać z gminnego transportu należy najpierw zarejestrować się na szczepienie w jeden z poniższych sposobów:

1. Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – tel.: 989
2. Skontaktować się z wybranym punktem szczepień
3. Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

 

Więcej informacji udzielamy telefonicznie 511-234-861 w godzinach 8.00-15.00.

Od najbliższego piątku tj 15.01.2021 w godzinach 8.00 – 15.00 będzie funkcjonowała infolinia, która umożliwi rejestrację chętnych do skorzystania ze zorganizowanego transportu.

Miejsce szczepień : CENTRUM MEDYCZNE BARTOSZEK, MICHALCZEWSCY, CELIŃSKI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” BMC, Wyszogród, Płocka 29, tel. 24 231-10-92.

 

doooooooo

0
0
0
s2sdefault

okladka KURIER Wyszogrod PREV

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

- Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed marznącymi opadami.

Marznący deszcz - ostrzeżenie obowiązuje: od 08.12.2020r. od godz. 03:00 do 08.12.2020r. do godz. 13:00.

 

MZW STAN 20201207133809941 1

0
0
0
s2sdefault

 

 

14 stycznia 2021r., dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, otrzymaliśmy 2 kpl. aparatów powietrznych, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu z czujnikiem temperatury oraz narzędzie ratownicze Hooligan dla OSP Rębowo.

Jeszcze raz składamy gorące podziękowania za doposażenie naszej jednostki.

 

138514152 2756278891253413 1186328942791915465 n

 

138534677 2756278934586742 420918782130394338 n

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 4/2020

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

z dnia 3 grudnia 2020r.

W sprawie:    wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2020r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam dzień 24 grudnia 2020r. – niebędący sobotą, dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 26 grudnia 2020 roku.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie i opublikowaniu na stronie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Grażyna Piotrowska

                                                                               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                                                Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

0
0
0
s2sdefault

ms1920x810    powiat logo

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy o działalności puntu nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu płockiego. Porad udzielają prawnicy, współpracujący z Fundacją Togatus Pro Bono.

Z uwagi na stan epidemii, bezpłatne porady prawne udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

TELEFON :   24 267 67 76 lub 734-464-323

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  •          poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających  obowiązkach, również w związku
    z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  •          wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  •          sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
    z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  •          sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
  •          nieodpłatną mediację

Uwaga! Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Zapraszamy także na stronę internetową Fundacji Togatus, gdzie znajdą Państwo przydatne artykuły prawne i wzory pism prawnych http://fundacja.togatus.pl/

 

 

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

- Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed oblodzeniem.

Oblodzenie - ostrzeżenie obowiązuje: od 13.01.2021r. od godz. 18:00 do 14.01.2021r. do godz. 08:00.

oblodzenie 13.01.21

0
0
0
s2sdefault

odbior odpadow

Szanowni Mieszkańcy,

od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wprowadzony zostanie System Monitorowania Odbioru oraz Znakowania Pojemników i Worków na Odpady.

Poniżej informacja w tej sprawie wraz z objaśnieniami. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (24) 267 26 15. Pracownicy Urzedu udzielą wszelkich informacji jak należy prawidłowo stosować kody kreskowe.

POBIERZ PDF

1 kody 2021

2 kody 2021

 

0
0
0
s2sdefault

logo psr klOWfqWibGpC785HlXs

 

 

Warszawa, 02.12.2020 r.

Szanowni Państwo

Gminni Komisarze Spisowi

Powszechny Spis Rolny 2020 dobiegł końca. Z tej okazji mam ogromną przyjemność poinformować, że obowiązek spisowy wypełniło ponad 246 tys. użytkowników gospodarstw rolnych z województwa mazowieckiego. Tym samym odsetek spisanych gospodarstw wyniósł na Mazowszu ponad 97%!

To nasz wspólny sukces i chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za otwartość, życzliwość oraz zaangażowanie w przeprowadzenie akcji spisowej w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie światowej epidemii. Współpraca z przedstawicielami urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego była niezwykle profesjonalna i sprawna. Dziękuję Państwu jako Gminnym Komisarzom Spisowym. Proszę także przekazać podziękowania pracownikom urzędów i jednostek podległych, sołtysom, radnym i wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję informacyjną wśród lokalnych społeczności.

Składam również serdeczne podziękowania wszystkim użytkownikom gospodarstw rolnych na terenie Państwa jednostki, którzy poświęcili swój czas i wypełnili elektroniczny formularz samodzielnie, spisali się przez telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem spisowym. Każda wypełniona ankieta ma ogromne znaczenie dla przyszłości polskiego rolnictwa.

Jestem przekonana, że wspólnie wypracowane działania przełożą się na kształt rozwiązań zastosowanych w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, a doświadczenie zdobyte w tym wyjątkowym czasie będzie cenną lekcją dla nas wszystkich.

                                                                            Dyrektor

                                                   Urzędu Statystycznego w Warszawie

                                       Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

                                                                 /-/ Zofia Kozłowska

0
0
0
s2sdefault

 

 

Zakończono rekrutację do projektu "Żłobek uśmiechnięty" realizowanego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w partnerstwie z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wszystkie złożone deklaracje zostały rozpatrzone pozytywnie, czyli do projektu zakwalifikowało się 23 dzieci. Ponadto informujemy, że zostało jeszcze 1 wolne miejsce.

Rodzice zostali indywidualnie powiadomieni o przyjęciu dzieci do żłobka.

Więcej informacji wkrótce.

 

 

ŻŁOBEK USMIECHNIĘTY

0
0
0
s2sdefault

cp logo

Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Informacje szczegółowe na temat programu znajdziecie Państwo na dedykowanych stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.nfosigw.gov.pl/

UWAGA: Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1657,wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-czyste-powietrze-2-0.html

czyste powietrze zrzut ekranu wymień kopciucha

zrzut ekranu baza wiedzy o progr. czyste powietrze 2.0

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Szanowni Państwo,

z końcem listopada 2020 roku upłynął termin na dopełnienie obowiązku spisu gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Samodzielnie przez internet spisały się 123 gospodarstwa rolne, czyli 19,25% ogółu gospodarstw objętych spisem. Z ogromną satysfakcją informuję Państwa, że w naszej Gminie w sumie spisanych jest 639 gospodarstw rolnych, czyli 100%.

Wynik ten napawa dumą. Dziękuję Rolnikom, Rachmistrzom, Członkom Gminnego Biura Spisowego w Wyszogrodzie, któremu jako Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród miałam zaszczyt przewodniczyć.

Dziękuję wszystkim osobom, jednostkom i instytucjom, które wspierały proces spisowy, uczestnicząc w działaniach informacyjno-promocyjnych.

Z pełną radością mogę powiedzieć, że spisaliście się Państwo jak na rolników przystało.

Z wyrazami szacunku

Komisarz
Gminnego Biura Spisowego w Wyszogrodzie

/-/ Iwona Gortat

PSR2020 podziękowania 2

 

 

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o.:

W dniu 09.01.2021 (sobota )  z uwagi na awarię  na głównej linii wodociągu w godzinach  8.000-12.00 wystąpią problemy z dostawą wody w Wyszogrodzie na ulicach: Rębowska, Niepodległosci ( od budynku Przedszkola do Kościoła)  Rynek, Klasztorna, Kościuszki, Ogrodowa, Przechodnia, Płocka, Okólna, Wspólna, Pokoju, Mickiewicza.

Za utrudnienia przepraszamy

REMONDIS Aqua Wyszogród

FB IMG 15445119237176239 780x405

0
0
0
s2sdefault

 

 

13 grudnia 2020 roku przypada 39. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w 1981 r. władze PRL przestraszone siłą Solidarności wyprowadziły na ulicę wojsko i milicję. Na mocy dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. W nocy z 12 na 13 grudnia, zaczęły się internowania reprezentantów opozycji, wśród których byli czołowi działacze Solidarności, naukowcy, ludzie kultury i sztuki, nauczyciele.
Obywatelom zakazano zmian miejsca pobytu bez zezwolenia władz. Łączność telefoniczna została przerwana, a następnie jawnie ją kontrolowano. Korespondencja podlegała cenzurze. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22.00 do 6.00 (zniesiono jej obowiązywanie w maju 1982 r.) oraz zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach. Zawieszono, a następnie rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych (m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Związek Artystów Scen Polskich, Związek Literatów Polskich). Do zmilitaryzowanych zakładów pracy wprowadzono komisarzy wojskowych.
W całym kraju wybuchły strajki, które były brutalnie tłumione. Do najbardziej krwawych zajść doszło w kopalni „Wujek” w Katowicach gdzie 16 grudnia zginęło 9 górników.
Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.
Z okazji 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej zachęca do udziału w niedzielę w akcji "Zapal Światło Wolności"- zapalenie wieczorem świec w oknach domów.
 
Na strone MiGOK min 800x445
0
0
0
s2sdefault

 

 

Fundacja Edukacji Przedszkolnej zatrudni opiekunki do żłobka w Wyszogrodzie.
Wymagania:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – o stanowisko ubiegać się może osoba:
1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
• pielęgniarki,
• położnej,
• opiekunki dziecięcej,
• nauczyciela wychowania przedszkolnego,
• nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
• pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
• pedagoga społeczno-wychowawczego,
• pedagoga wczesnej edukacji,
• terapeuty pedagogicznego.
lub
2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
• wczesne wspomaganie rozwoju,
• wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
• edukacja prorozwojowa,
• pedagogika małego dziecka,
• psychologia dziecięca,
• psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
• psychologia wychowawcza.
lub
3. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
• wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
• średnie lub średnie branżowe oraz:
• co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
• przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:
1. pełnoletności;
2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

Do głównych zadań osób zatrudnionych należą przede wszystkim:

• opieka nad dziećmi w wieku do lat 3,
• organizacja zajęć animacyjnych,
• zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym,
• pomoc przy rozdysponowaniu posiłków,
• informowanie rodziców o postępach dzieci oraz o ewentualnych problemach,
• rozpoznawanie potrzeba fizycznych, emocjonalnych i społecznych dzieci,
• utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.

Ponadto osoba zatrudniona powinna być cierpliwa, kontaktowa i, przede wszystkim, lubić dzieci.

Oferujemy umowę o pracę na pełny etat od 01.03.2021r.

Kwota wynagrodzenia: 2800 brutto

CV oraz dokumenty potwierdzające niezbędne kwalifikacje prosimy przesłać skanem na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5.01.2021r.

Z wybranymi osobami będziemy się kontaktować telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego prosimy nie zapomnijcie o podaniu telefonu kontaktowego.

 

 

FSlogg

 

 

 


0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku dot. obowiązków właścicieli i zarzadców budynków w okresie zimowym.

S30C 0i21010815040

0
0
0
s2sdefault

Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie znalazła się na liście zadań objętych dofinansowaniem w ramach II tury programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z łącznej kwoty 12 mln. 635 tys. zł na dla siedmiu spośród piętnastu gmin powiatu płockiego, Wyszogród otrzyma 1 mln. 635 tys. zł.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/fundusz-inwestycji-lokalnych-ponad-11-mld-zl-wsparcia-dla-mazowieckich-samorzadow

Bardzo dziękujemy Parlamentarzystom reprezentującym nasz region za wspieranie działań i realizacji potrzeb Gminy i Miasta Wyszogród: Panu Senatorowi Markowi Martynowskiemu, Panu Posłowi Maciejowi Małeckiemu, Pani Poseł Annie Cicholskiej, Panu Posłowi Maciejowi Wąsikowi, Pana Arturowi Czaplińskiemu - Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a także Pani Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marlenie Mazurskiej.

 

planszagim

 

regionplockis

131096311 376197316976357 5537767446849335362 n

131120692 231548648392173 3336624450680148532 n

131362357 295792425186021 7068029722721733339 n

 

 

130997569 3794932880528333 6294400456655029531 n

 

130751359 856329155182099 8408460077647952500 n

0
0
0
s2sdefault

 Rekrutacja do żłobka 300x131 1

 

POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFS

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

już za chwilę ruszy nowy żłobek, w którym czekają na Was:

- 24 miejsca dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat (nieskończone 3 lata)

- opiekunki, które oprócz odpowiedniego wykształcenia będą miłe, ciepłe i troskliwe,

- zajęcia od 1 marca 2021r.

- pomieszczenia dostosowane zgodne z wymogami p. poż i sanepidu

- posiłki

- nowiutkie zabawki i wyposażenie

- godziny funkcjonowania 7.00 – 17.00

 

 

Żeby zapisać dziecko wystarczy udać się do Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród do pok.5 i złożyć odpowiednie dokumenty. Tel. 24 267 26 00- Sylwia Kempczyńska.

Dokumenty rekrutacyjne można ściągnąć używając linku podanego na końcu ogłoszenia lub pobrać w sekretariacie urzędu.

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 30.11.2020r od godz. 08.00. – 05.01.2021r do godz. 15.00.

Zapraszamy więc wszystkie maluszki do dobrej zabawy.

Zaś rodzicom możemy powiedzieć, że ich dzieci twórczo i przyjemnie spędzą w żłobku czas, otrzymując niepowtarzalną możliwość obcowania z rówieśnikami, co zapewni im szybsze nabywanie nowych umiejętności oraz właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

 

 

 Dokumenty do pobrania: 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji 

 

 

 

Żłobek powstaje w ramach projektu „Żłobek uśmiechnięty” i realizowany jest przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w partnerstwie z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

- Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed oblodzeniem.

Oblodzenie - ostrzeżenie obowiązuje: od 08.01.2021r. od godz. 18:00 do 09.01.2021r. do godz. 09:00.

oblodzenia 08.01

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

- Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed marznącymi opadami.

Marznący deszcz - ostrzeżenie obowiązuje: od 10.12.2020r. od godz. 12:00 do 11.12.2020r. do godz. 03:00.

MZW 1419 OM 20201210105852078 1

0
0
0
s2sdefault

zyczenia pracownik socjalny ost 20

0
0
0
s2sdefault
 
Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, drodzy Uczniowie, bezpiecznego i radosnego wypoczynku.
Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą i rozwijajcie swoje zainteresowania.
Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek i abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo.
 
ferie2021111
0
0
0
s2sdefault

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że projekt budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2021r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Uchwała Nr Pł.320.2020 budżet 1

Uchwała Nr Pł.320.2020 budżet 2

Uchwała Nr Pł.320.2020 budżet 3

 

 

 

 

Uchwała Nr Pł.319.2020 WPF 1

Uchwała Nr Pł.319.2020 WPF 2

Uchwała Nr Pł.319.2020 WPF 3

 

 

0
0
0
s2sdefault

Pakiet 9 grafika do wpisu

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań wspierających rolników.

Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Jak zadbać o kompletność wyników spisowych?

Warto zastanowić się, czy wśród Twoich sąsiadów, znajomych lub członków rodziny są osoby, do których informacja o spisie rolnym nie dotarła lub też wiedzą o tym, ale zostawiają spis na ostatnią chwilę. Warto ich zdopingować do szybszego działania, żeby nie przegapili ostatecznego terminu na wypełnienie swojego obowiązku.

Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na kogoś, kto nie spisał jeszcze swojego gospodarstwa, zaproponuj samospis internetowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. To najwygodniejsza i najbezpieczniejsza metoda – wszystko można zrobić w domu w dogodnym dla siebie czasie. WAŻNE - od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji masz tylko 5 dni na dokończenie spisu!

Sąsiadowi lub znajomemu, który nie ma komputera, zasugeruj kontakt z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi konsultantowi chęć spisania gospodarstwa rolnego, zostanie przekierowany do rachmistrza telefonicznego, który w imieniu rolnika wprowadzi wszystkie informacje do formularza spisowego.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nieprzystąpienie do spisu jednej osoby nie ma większego znaczenia, przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY ROLNIK!

Konkurs Prezesa GUS

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Uczestnikami konkursu są gminy, na terenie których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują SAMOSPISU INTERNETOWEGO w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zwycięzcami w każdym województwie będą gminy, w których spisze się przez Internet najwięcej osób oraz ich udział w ogólnej grupie uczestników Powszechnego Spisu Rolnego będzie największy.

Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one, tablety.

Szczegóły konkursu: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020

Samospis internetowy: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020

 

 

0
0
0
s2sdefault

życzenia noworoczne 2021 wyszogrod Kopia

0
0
0
s2sdefault

 

330 3548 s

 

 

Konkurs na

plakat, opowiadanie, spot o tematyce profilaktyki uzależnień

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród oraz Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie profilaktycznym „MÓWIMY STOP UZALEŻNIENIOM”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze Szkół z terenu Gminy i Miasta Wyszogród.

REGULAMIN KONKURSU: „MÓWIMY STOP UZALEŻNIENIOM”

Konkurs na plakat, opowiadanie, spot o tematyce profilaktyki uzależnień

Organizator :

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie

   Cel konkursu :

Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych

   Promocja zdrowego trybu życia, trzeźwości i abstynencji

   Propagowanie profilaktyki wszelkich uzależnień (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, internetu, komunikatorów itp.)

   Uświadamianie szkodliwego wpływu nałogów, używek na organizm człowieka

   Zwiększenie wiedzy uczestników konkursu

     Tematyka prac konkursowych

   Tematyka prac musi nawiązywać do problemu uzależnień

   Interpretacja i wykonanie prac dowolna, zależna od osoby wykonującej pracę

   Praca plastyczna – plakat, opowiadani, spot o szeroko pojętej tematyce uzależnień

   Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród

   Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I

Klasy I – III Szkoły Podstawowej – Praca plastyczna/ plakat – do formatu A3

Kategoria II

Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej – Opowiadanie – do 2 stron, czcionka Times New Roma roz.12, wiersz/ rymowanka – min. 3 zwrotki

Kategoria III

Klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej – spot promocyjny, filmik – min. 1 minuta nagrania na płycie DVD (max.3 min)

   Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace własnego autorstwa, nie kopiowane, nigdzie poprzednio nie publikowane

   Autorem pracy w kategorii I i II może być tylko jedna osoba, w kategorii III dopuszcza się uczestnictwo max. 3 osób

   Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę zgodną z tematem i regulaminem konkursu

   Technika wykonania

– plakat – malarstwo, kolaż, rysunek, wycinanka, format pracy max A3

– opowiadanie do 2 stron, czcionka Times New Roma roz.12,

– spot promocyjny, filmik – min. 1 minuta nagrania na płycie DVD (max.3 min)

Prace muszą wyraźnie nawiązywać do tematyki profilaktyki

   Prace muszą być opisane zgodnie z Kartą Opisu

   Do każdej zgłoszonej pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego klauzurę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka i publikację prac. Wzór wg załącznika

   Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu

Termin i warunki dostarczenia prac

Czas trwania konkursu od 07.12.2020 do 21.12.2020

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 20.12.2020 (decyduje data wpływu) na adres:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie , ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród     e-meil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

złożyć do skrzynki/ Dzienniku Podawczym w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród z dopiskiem „KONKURS PROFILAKTYCZNY”

   Prace nie spełniające w/w zasad oraz dostarczone po terminie nie będą oceniane.

   Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane

Zasady oceny i przyznawania nagród

   Spośród zgłoszonych do Konkursu prac komisja konkursowa wybierze 3 prace z każdej kategorii wiekowej.

   Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy i Miasta Wyszogród. Dodatkowo laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

   Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

   Termin wręczenia nagród zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu.

W imieniu organizatorów:

Iwona Gortat - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Gaworski – Przewodniczący Komisji

Grażyna Piotrowska – Członek Komisji

Załączniki:

Zgoda rodzica,zgoda przetwarzanie danych osobowych

 

0
0
0
s2sdefault
Kochane Dzieciaczki!
Bez choinki trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia. Dzięki udekorowane u drzewku dom nabiera świątecznej magii.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia jak co roku zgodnie z tradycją 6 grudnia będzie postawiona choinka w Rynku.
Z powodu pandemii nie będziemy mogli spotkać się na warsztatach świątecznych. W Waszych domach też staną zapewne przepiękne choinki a na nich jeszcze piękniejsze ozdoby wykonane przez Was.
Mamy do Was ogromną prośbę. Zaangażujcie Swoich bliskich, Rodziców a przede wszystkim Dziadków do wykonania ozdób choinkowych, które zawiesicie na Naszej wspólnej choince 6 grudnia.
Czas pandemii niestety nie pozwala Nam na spotkania, ale w ten sposób choć na chwilę oderwiecie się od codziennych zajęć i spędzicie go z Dziadkami przy wspólnym wykonywaniu ozdób.
W ten sposób poczujecie magię zbliżających się świąt i ciepła rodzinnego jaki jest w tym szczególnym czasie.
Liczymy na Waszą pomoc i zaangażowanie. Wspólnie stworzymy piękną choinkę.
 
 
ozdoby2222
0
0
0
s2sdefault

lgd razem

Szanowni Mieszkańcy,

podajemy do publicznej wiadomości informację przesłaną przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Rozwoju":

Artykuł na stronę 1

Artykuł na stronę 2

Artykuł na stronę 3

 

 

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku dotyczący zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/21 na terenie Powiatu Płockiego:

S30C 0i20120708490 1

S30C 0i20120708490 2

S30C 0i20120708490 3

S30C 0i20120708490 4

 

 

0
0
0
s2sdefault

125495580 4949293828421693 7532232303879392540 o

 

125952513 4956179241066485 414302450024414421 o

0
0
0
s2sdefault
Data: 14-01-2021
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. W związku z ro...
Data: 14-01-2021
    14 stycznia 2021r., dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, otrzymaliśmy 2 kpl. aparatów powietrznych, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu z czujn...
Data: 13-01-2021
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed oblodzeniem. Oblodzenie - ostrze...
Data: 11-01-2021
    Zakończono rekrutację do projektu "Żłobek uśmiechnięty" realizowanego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w partnerstwie z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród w ramach regional...
Data: 08-01-2021
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o.: W dniu 09.01.2021 (sobota )  z uwagi na awarię  na głównej linii wodocią...
Data: 08-01-2021
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku dot. obowiązków właścicieli i zarzadców budynków w okresie zimo...
Data: 08-01-2021
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed oblodzeniem. Oblodzenie - ostrze...
Data: 04-01-2021
  Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, drodzy Uczniowie, bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą i rozwijajcie swoje zainteresowania. Jednak prosimy,...
Data: 29-12-2020
Szanowni Mieszkańcy, podajemy do publicznej wiadomości informację przesłaną przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Rozwoju":    ...
Data: 23-12-2020
Zarządzenie Nr 4/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie z dnia 3 grudnia 2020r. W sprawie:    wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świ...
Data: 18-12-2020
Szanowni Mieszkańcy, od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wprowadzony zostanie System Monitorowania Odbioru oraz Znakowania Pojemników i Worków na Odpady. Poniżej infor...
Data: 17-12-2020
Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na...
Data: 13-12-2020
    13 grudnia 2020 roku przypada 39. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w 1981 r. władze PRL przestraszone siłą Solidarności wyprowadziły na ulicę wojsko i ...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.