Sobota, 4 kwiecień 2020

Świadczenie uzupełniające osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500 plus dla niepełnosprawnych to świadczenie, o które będzie można wnioskować już od 1 października tego roku.

Wniosek będzie można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych rozpocznie się od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2019r. Dodatek będzie przysługiwał od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek został złożony.

Osobom, którym świadczenie nie przekracza 1 100zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie.

Natomiast osobom, którym przekracza 1 100 zł a nie przekracza 1 600zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica do kwoty 1 600zł.

Elektroniczny wzór wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można pobrać na stronie www.zus.pl

 

 

Bez nazwy 1

0
0
0
s2sdefault

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje:

Na podstawie informacji szacunkowej przygotowanej przez IMGW określanej na podstawie średnich prędkości przepływu na rzece Wiśle, początek fali zanieczyszczeń spodziewany będzie w miejscowościach wymienionych poniżej po następującym czasie od rozpoczęcia wypuszczania ścieków (tj. od godz. 8.00 dnia 28.08.2019):

Wodowskaz Czas sum [h]
Warszawa 0
Modlin 25,98
Wyszogród 45,16
Kępa Polska 62,95
Płock 84,11
Włocławek 125,15
Toruń 142,25
Tczew 223,48

Zaznaczamy, że dane te są jedynie szacunkowe i ze względu na dynamiczną sytuację hydrologiczną, prędkość przepływu może się zwiększyć i zanieczyszczenia mogą zacząć pojawiać się wcześniej niż założono.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Dożynki 2019powiat

0
0
0
s2sdefault

pismo biuro spraw obronnych

0
0
0
s2sdefault

Awaria w warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka

W stolicy doszło do awarii kolektora ściekowego, który przesyłał ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni. W Warszawie zdecydowali o "kontrolowanym spuszczeniu ścieków do Wisły", a nieczystości płyną w stronę naszej Gminy.

W związku z zagrożeniami jakie niesie płynąca fala ścieków, obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, połowu ryb oraz poboru wody do jakichkolwiek celów gospodarczych.

0
0
0
s2sdefault

gminy

 

gminy1

 

gminy2

0
0
0
s2sdefault

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

W SPRAWIE DYŻURÓW DLA MIESZKAŃCÓW PEŁNIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA ZGRP

 

 

„Szanowni Mieszkańcy,

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że od września 2019 r. nie będą się odbywały dyżury dla mieszkańców w Urzędach Gmin.

Obsługa mieszkańców, w tym odbiór kodów kreskowych, odbywa się
w Biurze ZGRP w Płocku, ul. Zglenickiego 42, (godziny pracy Biura: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek - czwartek 8.00-16.00; piątek 8.00-15.00).

Za utrudnienia przepraszamy.”

 

 

 

 1476565813

 

0
0
0
s2sdefault

69511594 1250355128483262 6150280528059695104 n

0
0
0
s2sdefault

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z trwającą procedurą przejmowania gospodarki komunalnej odpadami przez Gminę i Miasto Wyszogród od Związku Gmin Regionu Płockiego, informujemy, iż 19 sierpnia 2019 r. rozpocznie się ponownie awaryjny odbiór odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie. Odbiór odbywać się będzie na podstawie pisemnego zlecenia dla zakładu, do którego Państwo dołączacie dowód zapłaty za wywóz odpadów zgodnie z cennikiem załączonym do niniejszego komunikatu.

Odbiór odpadów przez Zakład Komunalny odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów załączonym do niniejszego komunikatu. Prosimy by zlecenie wraz z dowodem wpłaty wpłynęło do Zakładu Komunalnego najpóźniej na dzień przed planowanym dla państwa miejsca zamieszkania terminem. Faktury zostaną do Państwa wysłane pocztą po 1 września 2019 r.

                Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów z danej miejscowości, lub poprzedniego dnia wieczorem.

                W załączeniu przekazujemy państwu cennik, harmonogram odbioru odpadów, oświadczenie RODO oraz wzór zlecenia.

Proszę o wyrozumiałość i zrozumienie z Państwa strony sytuacji w której się wszyscy znaleźliśmy.

 

 

 

H A R M O N O G R A M

Awaryjnego odbioru odpadów z terenu Gminy i Miasta Wyszogród

Dotyczy: nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, których właściciele lub zarządcy złożyli zlecenie odbioru i dokonali wpłaty za odbiór odpadów.

Terminy wywozu obowiązujące wyłącznie w SIERPNIU 2019 r.

SIERPIEŃ 2019 r.

Odpady zmieszane /pozostałości   z sortowania Odpady segregowane ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI    ZE   SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW
PAPIER,   TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE Opakowania szklane
Miejscowości Dzień Dzień Dzień
Wyszogród i   Grodkowo                 wielolokalowe 19 19 19
Drwały; Rakowo;   Starzyno; Marcjanka 20 20 20
Wilczkowo; Ciućkowo;                            Rębowo; Wiązówka 21 21 21
Wyszogród -   ulice :                                    Asnyka; Prusa;   Czerwińska; Sienkiewicza;   Słowackiego; Gałczyńskiego;   Baczyńskiego; Żeromskiego;   Grabowskiego; Broniewskiego;   Narutowicza; Okólna

22

22

22

Wyszogród -   ulice :                    Niepodległości; Rybaki;   Poniatowskiego; Słoneczna; Szkolna;   Kilińskiego; Pokoju; Wąska;   Zacisze 23 23 23
Teren Gminy   i Miasta Wyszogród               Firmy i   Instytucje 26 26 26
Bolino; Chmielewo;   Pozarzyn; Grodkowo; Grodkówko;   Pruszczyn; Rostkowice 27 27 27
Kobylniki; Słomin 28 28 28
Wyszogród -   ulice :                            Klasztorna; Ogrodowa;   Kościuszki; Płocka; Przechodnia; Wspólna;   Krótka 29 29 29
Wyszogród -   ulice :                                     Rynek;   Wiślana; Warszawska; Zamieście;   Mickiewicza; Rębowska 30 30 30
         

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 6:00, pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej. Bardzo prosimy aby worki z odpadami segregowanymi były w wyraźny sposób oznaczone.

UWAGA: Aby odbiór został wykonany właściciel posesji lub osoba upoważniona musi podpisać zlecenie odbioru odpadów oraz uiścić opłatę zgodną z liczbą osób zadeklarowanych jako zamieszkujące daną nieruchomość. Opłatę dokonać przed terminem odbioru odpadów na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o., nr konta: 93 9011 0005 0009 0779 2000 0010 z dopiskiem za awaryjny odbiór odpadów. W przypadku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych opłata naliczana będzie według cennika.

 

 

Załączniki:

1. Zlecenie

 

0
0
0
s2sdefault

 

 

W dniu 03.09.2019 (tj. wtorek) z powodu awarii na głównej linii wodociągu  w miejscowości Pruszczyn  od godziny 11.00 do 14.00 mogą wystąpić problemy z dostawą wody w miejscowościach: , Pruszczyn, Rębowo, Wilczkowo, Drwały, Starzyno, Marcjanka, Rakowo, Ciućkowo.

Za utrudnienia Przepraszamy

REMONDIS Aqua Wyszogród

 

 

awaria woda netm

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Zaproszenie potancowka 31.08.2019

0
0
0
s2sdefault

000111111111111111111111111

 

0002222222

 

00033333333

Wyciąg z dn 6.08.2019

 

0
0
0
s2sdefault

 

W dniu 1 września 2019 r. z inicjatywy Proboszcza Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Rębowie ks. Rafała Bednarczyka, odbyła się uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyli: Pani Iwona Gortat – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Orkiestra Dęta OSP Rębowo, Poczty sztandarowe OSP Rębowo oraz OSP Grodkowo, Sołtysi i Mieszkańcy z Parafii Rębowo. Po uroczystej Mszy Świętej zgromadzeni udali się na Plac Wolności w Rębowie, aby oddać hołd poległym                      w najstraszliwszej w dziejach ludzkości wojnie. Przy Pomniku Niepodległości Orkiestra Dęta OSP Rębowo zagrała hymn państwowy. Po krótkiej modlitwie, Pani Małgorzata Madany przedstawiła informacje historyczne związane z wybuchem II wojny światowej. Po tym wprowadzeniu, kwiaty przy Pomniku Niepodległości złożyła Pani Iwona Gortat Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród oraz poszczególne delegacje: Szkoła Podstawowa w Rębowie, Sołtysi z Parafii św. Jana Chrzciciela w Rębowie, OSP Rębowo oraz OSP Grodkowo, a także Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rebowie. Po odczytaniu wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte", Orkiestra Dęta OSP Rębowo zaprezentowała wiązankę utworów patriotycznych.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla ks. Rafala Bednarczyka i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości. Niezwykle ważnym jest, aby pielęgnować wspomnienia o tragicznych wydarzeniach z 1 września 1939 r.

 

69162109 389791925060340 9040689227871813632 n

 

69402119 431295660816386 81277656166825984 n

 

69880678 2589045407856204 3423805923867492352 n

69401952 386246315281634 1729613772827394048 n

0
0
0
s2sdefault

 

 

 

Znaleziono klucze od mieszkania!

Informujemy, że na ul. Rębowskiej(koło apteki DOZ), znaleziono klucze do mieszkania. 
Odbiór w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pok.5.

 

 

664216 klucze do mieszkania 657 323

0
0
0
s2sdefault

12.08.2019r.burze

0
0
0
s2sdefault

SKMBT C36019090213580 0001

 

SKMBT C36019090213580 0002

 

 

0
0
0
s2sdefault

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w związku z nierealizowaniem obowiązku odbioru odpadów komunalnych przez Związek Gmin Regionu Płockiego możliwe jest wystąpienie do wspomnianego Związku Gmin z wnioskiem o zwrot opłat ponoszonych za odbiór awaryjny odpadów. Należy w tym celu wysłać do Związku Gmin Regionu Płockiego pismo podane jako załącznik wraz z kserokopią faktury za awaryjny odbiór odpadów.

 

 

Kserokopia faktury powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

We wniosku należy podać numer konta bankowego. 

 

 

 

 

 

 ssjdjh

Załącznik:

1. Pismo do ZGRP 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

67143926 2465447370181132 535919246031454208 n

0
0
0
s2sdefault

1 września przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i tragicznych wydarzeń związanych z atakiem na Polskę w 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki.

Pamiętajmy o wojennych bohaterach, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju.

 

39 19

0
0
0
s2sdefault

W dniu 23.08.2019 (tj. piątek) z powodu awarii na głównej linii wodociągu  w miejscowości Rostkowice  od godziny 8.00 do 12.00 mogą wystąpić problemy z dostawą wody w miejscowościach: Rostkowice, Pruszczyn, Rębowo, Wilczkowo, Drwały, Starzyno, Marcjanka, Rakowo, Ciućkowo.

 

hsjsjk

 

Za utrudnienia Przepraszamy

REMONDIS Aqua Wyszogród


0
0
0
s2sdefault

W dniu 8 sierpnia 2019 r. do Wyszogrodu dotarli uczestnicy Flisu Obojga Narodów upamiętniającego 450-lecie Unii Lubelskiej. Flisacy, prowadzeni przez retmana Mieczysława Łabęckiego, płyną na liczącej 80 m długości tratwie, zbudowanej ze świerkowych bali.

Flis Obojga Narodów płynie przez Polskę na trasie od Goniądza, przez Warszawę, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwińsk nad Wisła, Wyszogród, Włocławek, Ciechocinek do Torunia, gdzie w dniach 11-15 sierpnia obywać się będzie Festiwal Wisły – znana w kraju i zagranicą impreza rzeczna. Trasa Flisu Obojga Narodów nie jest przypadkowa. Jest to dawny szlak łączący Polskę i Litwę, służący do spławiania drzewa z Polesia.

            Podczas postoju w Wyszogrodzie, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród spotkała się z Flisakami, aby pomóc w uzupełnieniu niezbędnego zaopatrzenia oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. Po odśpiewaniu pieśni flisackiej oraz odpaleniu armaty, Flisacy wyruszyli w dalszą drogę. Całej załodze życzymy szczęśliwej podróży i dziękujemy za odwiedzenie naszego miasta.  

flis 1flis 2flis 3flis 4flis 5flis 6flis 1flis 8flis 9flis 10Flis 11Flis 12Flis 1320190808 121835Flis 14Flis 15Flis 16Flis 17

0
0
0
s2sdefault

plw201

0
0
0
s2sdefault
 

W dniu 20 sierpnia 2019r. dzieci z terenu Gminy i Miasta Wyszogród wyruszyły na wycieczkę do Parku Rozrywki- Frajdalandii.

Frajdalandia jest uroczym zakątkiem, z mnóstwem zieleni i atrakcyjnymi formami zabaw dla dzieci. Jest to też miejsce przyjazne zwierzętom. Dzięki temu najmłodsi mogli odpocząć wśród szumu drzew oraz zwiedzić zagrody kucyków, osiołków alpak i najmniejszych owieczek quessant oraz mikro świnek.

Dzieci bawiły się na niskim parku linowym i w leśnym miasteczku. Zachwyceni byli przede wszystkim dmuchanymi zjeżdżalniami, z których korzystać mogli bez ograniczeń oraz grami terenowymi, a na koniec uczestnicy zjedli obiad oraz słodkości.

Najmłodsi wrócili do domów zadowolni, wypoczęci i z mnóstwem wspaniałych wspomnień.

 
 
 
68587621 3189024324448661 683925064592130048 n
 
68608070 3189026634448430 3347846137292783616 n
 
68644358 3189027794448314 3070746628450156544 n
 
68896379 3189025907781836 3884297194764763136 n
 
69071852 3189024754448618 7588256246143123456 n
0
0
0
s2sdefault

W związku z wysokimi temperaturami i brakiem opadów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku, podczas objazdów drogi krajowej nr 62, zauważa dużą liczbę suchych drzew na działkach graniczących z wyżej wymienioną drogą. Drzewa te w połączeniu z często występującymi silnymi wiatrami stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, życia i zdrowia ludzi. Pragnę nadmienić, że zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego, właściciel działki, na której znajdują się drzewa stwarzające zagrożenie, odpowiada za wyrządzone szkody w przypadku ich wywrotu.

W związku z powyższym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku informuje właścicieli działek sąsiadujących z DK 62 (a w szczególności właścicieli prywatnych lasów) o konieczności usunięcia przedmiotowych drzew.

 

info

0
0
0
s2sdefault

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w związku z nierealizowaniem obowiązku odbioru odpadów komunalnych przez Związek Gmin Regionu Płockiego możliwe jest wystąpienie do wspomnianego Związku Gmin z wnioskiem o zwrot opłat ponoszonych za odbiór awaryjny odpadów. Należy w tym celu wysłać do Związku Gmin Regionu Płockiego pismo podane jako załącznik wraz z kserokopią(lub oryginałem) faktury za awaryjny odbiór odpadów.

 

Kserokopia faktury powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

We wniosku należy podać numer konta bankowego.

 

 

 zwrot

 

Załącznik:

1. Pismo do ZGRP 

 

 

0
0
0
s2sdefault

 

 

W dniu 17.08.2019r. w miejscowości Słomin na ściernisku obok remizy OSP odbył się III Turniej Sołectw. Serdeczne podziękowania należą się organizatorowi- Sołectwu Słomin za ogrom świetnie wykonanej pracy.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 6 Sołectw. Zainteresowanie Turniejem okazali zarówno uczestnicy jak i obserwatorzy. Zaproponowane konkurencje były nie tylko interesujące i urozmaicone, ale także widowiskowe a jednocześnie zabawne. Zmaganiom uczestników towarzyszył doping przybyłych gości. Ostatecznie, po obliczeniu punktów wszystkich drużyn startujących w poszczególnych konkurencjach: I miejsce zajął zespół z Rębowa, II miejsce Słomin, III miejsce Drwały, IV miejsce Marcjanka, V miejsce Rakowo i VI miejsce Sołectwo Grodkowo. Uczestnicy –przedstawiciele sołectw za świetną zabawę i sprawnościowe zmagania otrzymali nagrody i wyróżnienia. Turniej uświetnił Festiwal Kolorów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za świetną zabawę.

 

1 ts

2 tsss

3 tsssts

 

4 tss

5 tss

6 tss

DSC 0444

7 sss

DSC 0463

DSC 0573

DSC 0539

10 tsss

 

-> FOTORELACJA

 

0
0
0
s2sdefault

W dniu 08.08.2019 (tj. czwartek) z powodu awarii na głównej linii wodociągu  w miejscowości Rostkowice  od godziny 8.30 mogą wystąpić problemy z dostawą wody w miejscowościach: Rostkowice, Pruszczyn, Rębowo, Wilczkowo, Drwały, Starzyno, Marcjanka, Rakowo, Ciućkowo.

Za utrudnienia przepraszamy

Inga Przybysiak

Specjalista ds. obsługi klienta REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o.
ul. Szkolna 16 // 09-450 Wyszogród // Polska

Biuro obsługi klienta:

ul. Płocka 29 // 09-450 Wyszogród // Polska
M +48 (0) 517 042 733

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. // www.remondis.pl

Brak wody1

0
0
0
s2sdefault

02.09.19r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

 

 

2 września br.(poniedziałek) mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pok. 1 lub pok.5.

 

 

Załączniki:

1.WNIOSEK

2. OŚWIADCZENIE

 

akcyza 122

0
0
0
s2sdefault

7 września, 18:00-22:00


VII Płockie Dni Żydowskie: koncert „Szalom na wyszogrodzkim rynku” w Wyszogrodzie.
Zapraszamy na występy zespołów Jarmuła Band, Magda Brudzińska i Rzeszów Klezmer Band. Całość poprowadzi Teresa Wrońska: kierownik muzyczny w Teatrze Żydowskim w Warszawie, aktorka teatralna i kabaretowa, która opowie o żydowskim poczuciu humoru.
Koncert „Szalom na wyszogrodzkim rynku” odbędzie się w zachowanej scenerii dawnego sztetla. Kiedyś było to miejsce spotkań wielu kultur. Tu przenikały się wzajemnie zwyczaje żyjących obok siebie Polaków, Niemców, a przede wszystkim Żydów – uzupełniane obyczajami odwiedzających miasto ludzi Wisły. W Wyszogrodzie przed II wojną światową w mieszkało ponad 70 proc. Żydów.

68479873 367933550793078 5697221281456324608 n

 

 

0
0
0
s2sdefault

1 sierpnia - 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - walki o niepodległość całej Rzeczypospolitej Polskiej i o wolność wszystkich Polaków. 

W tym dniu o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe w całym kraju, dla uczczenia pamięci bohaterów tego wydarzenia.
Zatrzymajmy się na minutę, aby chwilą ciszy upamiętnić Godzinę „W” i oddać cześć Powstańcom Warszawskim.

ODDAJMY HOŁD TYM,

KTÓRZY POŚWIĘCILI SWE ŻYCIE PO TO,

BYŚMY DZIŚ MOGLI ŻYĆ I CIESZYĆ SIĘ WOLNOŚCIĄ

powstanie1944

0
0
0
s2sdefault
Data: 03-04-2020
  Informacja o sytuacji epidemiologicznej w powiecie płockim.Na dzień 03.04.2020r. :   • 4 os. - hospitalizowane• 45 os.- poddanych kwarantannie• 89 os.- pod nadzorem epidemiolo...
Data: 03-04-2020
Szanowni Państwo, stan epidemii przyczynił się do wielu ograniczeń. W trosce o naszych Producentów i Przedsiębiorców prosimy o udostępnienie nowo powstałej grupy pn.: "Wirtualna Sprzedaż Wy...
Data: 02-04-2020
  Informacja o sytuacji epidemiologicznej w powiecie płockim.Na dzień 02.04.2020r. :   • 6 os. - hospitalizowane• 43 os.- poddanych kwarantannie• 87 os.- pod...
Data: 02-04-2020
    Dziś mija 15 lat od odejścia papieża Jana Pawła II.Co roku tego dnia cały świat jednoczy się we wspólnej modlitwie w jego intencji.Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 ...
Data: 01-04-2020
  W dniu jutrzejszym tj. 2.04.2020r. w  związku z pracami budowlanymi nastąpi przerwa w dostawie wody w Wyszogrodzie na Starym Mieście (ul. Szkolna, ul. Poniatowskiego, ul. Słoneczna) u...
Data: 01-04-2020
               W związku z ograniczeniem możliwości przyjmowania interesantów, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje...
Data: 27-03-2020
    Jednostki Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród rozpoczęły akcję, mającą skłonić Mieszkańców do pozostawania w domu. Druhowie patrolują miejscowo...
Data: 27-03-2020
  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zaka...
Data: 25-03-2020
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o stypendium socjalne został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2020r....
Data: 20-03-2020
    Mając na względzie dobro publiczne, prosimy osoby, które niedawno wróciły zza granicy z miejsc zwiększonego zarażenia koronawirusem COVID-19 i nie były objęte przymusową kwa...
Data: 20-03-2020
  Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród, apeluję, aby w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie korzystać z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk i&nb...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.