Sobota, 4 kwiecień 2020

lgdStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju" informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 • Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy (pobierz),
 • Premie na założenie działalności gospodarczej (pobierz).

 

 

0
0
0
s2sdefault

kiermasz 2016 d

0
0
0
s2sdefault

zaproszenie debata str

0
0
0
s2sdefault

infoInformujemy, że ruszyła społeczna kampania informacyjna Związku Banków Polskich:
 

 • System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, którego celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użycie skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. System nie koliduje z przepisami o wydaniu i unieważnieniu dowodów osobistych,
 • System Zastrzegania Kart, (+48) 828 828 828. Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart 1 stycznia 2014 r. Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku. Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji na portalu: www.zastrzegam.pl
www.DokumentyZastrzezone.pl

0
0
0
s2sdefault

W związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr. 62 w miejscowości Wyszogród po kilkuletnich staraniach Gmina i Miasto Wyszogród zawierając kolejne porozumienie z GDDKiA rozpoczęła długo oczekiwaną przez mieszkańców Wyszogrodu inwestycję polegającą na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr. 62 z ulicami Zamieście i Rębowską.

W ramach powyższego zadania zostaną zmodernizowane również dojścia w obrębie skrzyżowaniach do przejść dla pieszych od strony ul. Zamieście po prawej stronie. Zakończenie trwających prac planowane jest na koniec grudnia bieżącego roku.

2 sygnalizacja
4 sygnalizacja
5 sygnazlizacja
6 sygnalizacja

 

0
0
0
s2sdefault

kiermasz bozonarodzeniowy x3207 małeCentrum Kultury ,,Wisła'' w Wyszogrodzie zaprasza do udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym który odbędzie się w dniu 11.12.2016 w budynku ,,Szkutnia'' w godzinach 11:00 – 16:00.
Informacje organizacyjne :

 • CKW zapewnia miejsce na stoisko handlowe,
 • o wyborze miejsca bedzie decydowała kolejność zgłoszeń,
 • organizator nie zapewnia transportu,
 • wystawienie stoiska jest nieodpłatne,
 • ilość stanowisk handlowych jest ograniczona.

Zgłoszenia dokonujemy mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 504 020 735 ( w godzinach 7:30 – 15:30)

Z wyrazami szacunku
Marek Brzozowski

0
0
0
s2sdefault

CEIDG małeUWAGA!!! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Przypominamy więc, że wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.

0
0
0
s2sdefault

Dnia 21.11.2016r. w hotelu Best Western Petropol w Płocku odbyła się konferencja śródterminowa projektu pn.: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk". Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. (tzw. program norweski). Organizatorem konferencji była gmina Wyszogród (lider projektu) wraz z parterami: gmina Pacyna, gmina Gostynin oraz gmina Bielsk. Moderatorem spotkania był Pan mecenas Krzysztof Lewandowski Przybyłych gości serdecznie powitał Pan Jan Boszko - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Podczas konferencji omówione zostały główne cele i założenia projektu pn.: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk" przez Panią Lillę Lesiak - prezes European Institute of Environmental Energy Poland.

Pan Krzysztof Bień z Herman Education przedstawił nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2016r.
Pani Katarzyna Jakubowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wydział Zamiejscowy w Płocku przedstawiła ważne aspekty dot. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się podstawowymi pojęciami dotyczącymi inwentaryzacji przyrodniczej, które przedstawił Pan Piotr Adamiak właściciel firmy ZOOKEEPER.
Ostatnim punktem konferencji była prezentacjąa dot. Energetyki fotowoltaicznej zaprezentowana przez Pana Piotra Podsiadło z ALUMAST S.A.

 

2

2

2

2

2

0
0
0
s2sdefault

loga na str małe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju"
ZAPRASZA
na szkolenie, którego program obejmować będzie:
-Efekty realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
-Prezentację działań PROW 2014-2020,
-Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ukierunkowanych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
realizowane w ramach projektu pod nazwą Razem dla zrównoważonego rozwoju LGD „Razem dla Rozwoju"
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Schemat II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szkolenie odbędzie się w Wyszogrodzie w dniu 16.11.2016r. – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego, ul. Niepodległości 11A w godzinach od 12.00 do 16.00
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52 lok. 3,4,6.
Zapraszamy
Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Rozwoju"

0
0
0
s2sdefault

życzenia 24.12.2016

0
0
0
s2sdefault

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych w miejscowości Kobylniki. Zakres wykonywanych robót obejmuje:
- budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej nr 50 o długości 532m
Powyższa inwestycja w znaczący sposób pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się do budynków użyteczności publicznych: szkoła, remiza OSP.
Inwestorem powyższych prac jest GDDKiA Odział w Warszawie. Gmina i Miasto Wyszogród wykonała projekt techniczny zakresu wykonywanych prac oraz uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę.

0
0
0
s2sdefault

20161110 122846 małaMuzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie zaprasza na wystawę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu pt. „A w Sulejówku nie ma już nikogo". Wystawa czynna będzie od 11 listopada do 1 grudnia 2016r.

0
0
0
s2sdefault

teren monitorowany tablica na strUrząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, iż w związku z uzyskaną dotacją funduszu prewencyjnego PZU zostały zakończone prace związane z modernizacją monitoringu na terenie miasta Wyszogród. Przywrócono działanie kamer na terenie parku miejskiego przy ul. Rębowskiej/Niepodległości wraz z parkingiem i ulicami przyległymi do tego terenu. Ponadto wznowiono działanie monitoringu na terenie placu zabaw za sklepem Kabanosek, gdzie dodatkowo zamontowano oświetlenie. W ramach uzyskanej pomocy Gmina i Miasto Wyszogród zakupiła również przenośne kamery z fotopułapką i rozlokowała je na terenie miasta w celu ograniczenia aktów wandalizmu oraz zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach nieobjętych stałym monitoringiem. Z uwagi na turystyczny charakter niektórych miejsc przeprowadzone działania pozwolą utrzymać te tereny w należytym porządku.

0
0
0
s2sdefault

logo LGD Razem dla RozwojuStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju" informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 • odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru (pobierz),
 • tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru (pobierz),
 • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (pobierz).
0
0
0
s2sdefault

1 1 małeW dniu 9 listopada 2016 roku na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród zakończone zostały prace przy krzyżu wystawionym "na pamiątkę wojny europejskiej" w 1914r. w m. Chmielewo. Podstawa krzyża wykonana jest z łuski naboju artyleryjskiego z okresu I wojny światowej. Zakres prac obejmował m.in:

 • uporządkowanie terenu
 • wykonanie utwardzenia terenu wokół pomnika z kruszywa dolomitowego
 • wykonanie oraz montaż ogrodzenia wokół pomnika
 • konserwację (czyszczenie) obelisku

Wierzymy, że uporządkowane i odnowione miejsce pamięci pozwoli w sposób godny i z należytą czcią upamiętnić to historyczne miejsce oraz że stanie się ono ważnym przystankiem na szlakach turystycznych prowadzących przez naszą Gminę.

2 1
2 1
0
0
0
s2sdefault

logo LGD Razem dla RozwojuFilm oPROWadzając po Ziemi Płockiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Film promujący dobre praktyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Północnego Mazowsza z zakresu rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

0
0
0
s2sdefault

dzoeń pracownika socjalnego małeZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz własnym pragnę złożyć pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców naszego miasta i gminy.
Jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych. Nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób wspieranych.
Z najlepszymi życzeniami

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

0
0
0
s2sdefault

infoUrząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż 9 listopada tj. środa w pokoju nr 6 w godz. 16:00 - 17:00 w siedzibie tut. urzędu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych ustnych usług radcy prawnego Pana Andrzeja Krysiuka.

0
0
0
s2sdefault

infoUrząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż 14 grudnia tj. środa w pokoju nr 6 w godz. 16:00 - 17:00 w siedzibie tut. urzędu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych ustnych usług radcy prawnego Pana Andrzeja Krysiuka.

0
0
0
s2sdefault
Informujemy, że ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.
Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.
Szczegóły konkursu (pobierz)
0
0
0
s2sdefault

remondis logoRemondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o. informuje, że z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Czerwińskiej w dniu 07.11.2016r. do godz. 14.00.

0
0
0
s2sdefault

logo aktualne zgrpInformujemy, że 15 grudnia 2016 r. (czwartek) w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród  pracownicy Związku Gmin Regionu Płockiego będą pełnić dyżur w godzinach 9.00 - 13.00.

0
0
0
s2sdefault

logo aktualne zgrpDYŻURY PRACOWNIKÓW ZGRP DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD W 2017 ROKU (pobierz)

0
0
0
s2sdefault

zdjęcie RębowoW związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, rozpoczęły się prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych w miejscowości Rębowo. Zakres wykonywanych robót obejmować będzie:

 • przebudowę skrzyżowania przy Szkole Podstawowej poprzez budowę kolektora krytego mającego na celu poprawę spływu wód powierzchniowych,
 • budowę zatoki autobusowej oraz ciągu pieszego od wysokości kościoła do drogi gruntowej za terenem szkoły wraz z dojściami do skrzyżowania,
 • odnowienie oznakowania poziomego.

Inwestorem powyższych prac jest GDDKiA Odział w Warszawie. Gmina i Miasto Wyszogród wykonała projekt techniczny zakresu wykonywanych prac.

zdjęcie Rębowo 2
zdjęcie Rębowo 2
zdjęcie Rębowo 2
0
0
0
s2sdefault

30 listopada br. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Pani Joanna Stelmach Dyrektor Oddziału Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Pani Anna Ziębicka Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Na sesję został zaproszony również przedszkolak Kacper Jachowicz, któremu towarzyszyli rodzice i wychowawca Pani Anna Podenkiewicz, aby wręczyć mu nagrodę w związku z zajęciem II miejsca w XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Tradycje wielkanocne" zorganizowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Przedszkolakowi gratulacje złożył Burmistrz Jan Boszko, Przewodniczący Rady Józef Zbiniew Boszko i Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Dominikiewicz, a następnie obdarowano przedszkolaka prezentami.

Na sesji obecni byli również mieszkańcy ul. Czerwińskiej, którzy zwrócili się z prośbą do Burmistrza i Rady o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycji związanej z wykonaniem drogi na ich osiedlu. Po rozmowach stwierdzone, że inwestycja tam może być ujęta w WPF dopiero w trakcie roku kalendarzowego 2017, przy czym Burmistrz zapewnił mieszkańców, że będzie o nich pamiętał.
Następnie Rada Gminy i Miasta Wyszogród zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad podjęła uchwały w sprawie:

 • przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok",
 • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogrodu przy ul. Rębowskiej 55,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasta Wyszogród,
 • zmiany WPF,
 • zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016,
 • rozpatrzenia skargi Pana Janusza Kicko z dnia 22 sierpnia 2016r. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,
 • rozparzenia skargi Pana Janusza Kicko z dnia 23 sierpnia 2016r. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.
0
0
0
s2sdefault

P1250233 małeUroczyste obchody Święta Niepodległości w Wyszogrodzie rozpoczęły się odegraniem hymnu narodowego przez orkiestrę dętą z OSP w Rębowie, punktualnie o godzinie 12.00 w Kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Trójcy. Po hymnie miał miejsce występ młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego i Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Wyszogrodzie. Młodzież przedstawiła program artystyczny pod tytułem „Niepodległa – w słowie i pieśni" przygotowany pod kierunkiem Pana Huberta Więckowskiego, Pani Katarzyny Kamińskiej i Pani Marii Górnickiej. Po pierwszej, artystycznej części, uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz proboszcz Grzegorz Przybyłek wraz z księdzem kanonikiem Zenonem Glicnerem i księdzem Rafałem Winnickim.

Po mszy świętej poproszono harcerzy oraz druhów strażaków z OSP Wyszogród, aby w imieniu Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz mieszkańców złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej.

Wspólne uroczystości w Kościele z okazji Narodowego Święta Niepodległości zakończyło wykonanie drugiej części artystycznej. W repertuarze piosenek i pieśni patriotycznych wystąpił chór „Promyk" i dziecięcy zespół „ Vistulki" pod kierownictwem Pana Antoniego Dąbrowskiego oraz orkiestra dęta OSP w Rębowie – pod batutą kapelmistrza Pana Waldemara Kidziuna.

Na zewnątrz kościoła nastąpiło poświęcenie przez księdza proboszcza Grzegorza Przybyłka specjalistycznej łodzi ratunkowej, którą Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Jan Boszko oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek przekazali na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie, celem ratowania życia i mienia mieszkańców.

W tym uroczystym dniu młodym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie zostały wręczone odznaki „Wzorowy Strażak " przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W uroczystościach oprócz przedstawicieli Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej, dyrektorów i kierowników jednostek, wzięli udział m.in.: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk, Komendant Miejski PSP bryg. Grzegorz Padzik, Prezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Wyszogrodzie Henryk Klusiewicz, Komendant MG ZOSP RP w Wyszogrodzie Krzysztof Laskowski, poczty sztandarowe jednostek OSP oraz szkół z terenu Gminy i Miasta Wyszogród, harcerze, młodzież, strażacy oraz mieszkańcy Gminy Wyszogród.

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza Stowarzyszenia oraz grupy niezrzeszone działające na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na konsultacje dotyczące „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród" w dniu 09.11.2016r o godz.14.00 w Wyszogrodzie w Sali Posiedzeń Rady Gminy i Miasta Wyszogród (Hala Sportowa).

0
0
0
s2sdefault

logo aktualne zgrpBiuro Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, iż w dniu 01.12.2016 roku został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta – koordynatora projektów i programów nieinwestycyjnych. Termin składania ofert do dnia 15.12.2016 roku. Informacja o naborze (zobacz)

0
0
0
s2sdefault

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Płock, serdecznie zaprasza na szkolenie: „Zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy...", które odbędzie się w dniu 19 i 21 listopada 2016 roku (sobota i poniedziałek).
Rozpoczęcie szkolenia w sobotę o godz. 8.30 w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42d
Koszt szkolenia: 100zł
Zapisy u organizatora: Edyta Trojanowska- doradca MODR w Warszawie O/Płock tel. 508 288 766

0
0
0
s2sdefault

P125001928 października odbyła się XXV Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. Podczas sesji kierownik USC Pani Anna Półchłopek poinformowała o zmianach w przepisach prawa w ustawie o ewidencji ludności, dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego.

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • zmiany Uchwały nr 84/IX/2004 Radny Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.02.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejsce sprzedaży oraz uchwalenia zasad usytuowania punktów i warunków wydawania zezwoleń,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2017 r.,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017, 
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej stanowiącej mienie Gminy Wyszogród,
 • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu o nr ewid. 233/10 o pow. 1250m2 , położonej w Wyszogrodzie przy ul. Mickiewicza,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza stanowiącej Mienie Gminy Wyszogród,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród,
 • zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016,
 • rozpatrzenia skargi Pana Macieja Małeckiego Posła na Sejm RP na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Z powyższych, podjętych uchwał wynika, że podatki na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w 2017 r. nieznacznie wzrosły i kształtują się następująco.
Przy naliczaniu podatku rolnego ma zastosowanie obniżona stawka urzędowa przez Radę Gminy 48,00 zł za 1 dt. podobnie jak w roku 2016.
Podatek od środków transportowych nie uległ zmianie.
Podatek od nieruchomości na rok 2017 został uchwalony w następujący sposób dla poszczególnych składników opodatkowania:

 • podwyższono o 1 grosz na gruntach zajętych pod działalnością gospodarczą – 0,87 zł oraz dla gruntów pozostałych – 0,46 zł
 • pozostawiono bez zmian w stosunku do roku 2016 stawki podatkowe dla budynków pozostałych, budynków mieszkalnych i budynków zajmowanych pod działalnością gospodarczą
 • obniżono stawki podatkowe od gruntów pod wodami -4,54 zł., budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego - 10,59 zł., gruntów niezabudowanych objęte obszarem rewitalizacji - 2,98 zł., oraz od budynków związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł wynikające z górnych stawek wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
0
0
0
s2sdefault
Data: 03-04-2020
  Informacja o sytuacji epidemiologicznej w powiecie płockim.Na dzień 03.04.2020r. :   • 4 os. - hospitalizowane• 45 os.- poddanych kwarantannie• 89 os.- pod nadzorem epidemiolo...
Data: 03-04-2020
Szanowni Państwo, stan epidemii przyczynił się do wielu ograniczeń. W trosce o naszych Producentów i Przedsiębiorców prosimy o udostępnienie nowo powstałej grupy pn.: "Wirtualna Sprzedaż Wy...
Data: 02-04-2020
  Informacja o sytuacji epidemiologicznej w powiecie płockim.Na dzień 02.04.2020r. :   • 6 os. - hospitalizowane• 43 os.- poddanych kwarantannie• 87 os.- pod...
Data: 02-04-2020
    Dziś mija 15 lat od odejścia papieża Jana Pawła II.Co roku tego dnia cały świat jednoczy się we wspólnej modlitwie w jego intencji.Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 ...
Data: 01-04-2020
  W dniu jutrzejszym tj. 2.04.2020r. w  związku z pracami budowlanymi nastąpi przerwa w dostawie wody w Wyszogrodzie na Starym Mieście (ul. Szkolna, ul. Poniatowskiego, ul. Słoneczna) u...
Data: 01-04-2020
               W związku z ograniczeniem możliwości przyjmowania interesantów, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje...
Data: 27-03-2020
    Jednostki Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród rozpoczęły akcję, mającą skłonić Mieszkańców do pozostawania w domu. Druhowie patrolują miejscowo...
Data: 27-03-2020
  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zaka...
Data: 25-03-2020
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o stypendium socjalne został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2020r....
Data: 20-03-2020
    Mając na względzie dobro publiczne, prosimy osoby, które niedawno wróciły zza granicy z miejsc zwiększonego zarażenia koronawirusem COVID-19 i nie były objęte przymusową kwa...
Data: 20-03-2020
  Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród, apeluję, aby w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie korzystać z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk i&nb...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.