Czyste powietrze - informator - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Zmiany w programie czyste powietrze od 3 stycznia 2023 r.

1. Podniesienie wysokości progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania:

- z 1564 na 1894 w gospodarstwie wieloosobowym;

- z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Podniesienie wysokości progów dochodowych uprawniających do najwyższego poziomu dofinansowania:

- z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,

- z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

3. Podwyższenie progu dochodowego dla osób uprawnionych do poziomu podstawowego
- z 100 000 na 135 000 zł

4. Wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,  z uwagi na rosnące ceny zarówno usług jak i towarów.

5. Możliwości złożenia drugiego wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniejszy wniosek dotyczył tylko wymiany kotła.

6. Wdrożenie ścieżki bankowej programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

7. Konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy realizacji zadania ocieplenie przegród budowlanych.

8.  Możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Więcej szczegółów dotyczących zmian w programie Czyste powietrze dostępnych na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl oraz w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się
w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.


Gmina i Miasto Wyszogród uruchomiło punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że w związku z zawartym aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wyszogród został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła bądź poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

 • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
 • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
 • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
 • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
 • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
 • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Punkt konsultacyjny będzie przyjmował interesantów w następujących godzinach:

 • wtorki w godz. 8 00 – 13 00
 • środy w godz. 1200 – 17 00

Konsultacje będą prowadzone osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pokój nr 3, pod numerem 24 267-26-20.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) – imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail (potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta).
 2. Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
 3. Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego – imię
  i nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy.
 5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Numer księgi wieczystej nieruchomości.
 7. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków).
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy).
 9. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2].
 10. W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:
  1. powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej [m2],
  2. procent powierzchni przeznaczonej na działalność,
  3. liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”
są dostępne na stronie: https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja.


Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Informacje szczegółowe na temat programu znajdziecie Państwo na dedykowanych stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl otwiera się w nowej karcie

www.nfosigw.gov.pl otwiera się w nowej karcie

UWAGA: Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1657,wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-czyste-powietrze-2-0.html otwiera się w nowej karcie

Zapisz się do naszego newslettera