Przepisy prawa miejscowego - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 312/LIII/2023 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy i Miasta Wyszogród: POBIERZ

Uchwała nr 311/LIII/2023 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: POBIERZ

Uchwała nr 310/LIII/2023 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród:  POBIERZ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 278/XLVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymPOBIERZ

Uchwała nr 279/XLVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 233/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPOBIERZ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 232/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymPOBIERZ

Uchwała nr 233/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPOBIERZ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 113/XV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 107/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: POBIERZ

Uchwała nr 112/XV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 105/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. POBIERZ

Uchwała nr 107/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: określenia wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościPOBIERZ

Uchwała nr 106/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiPOBIERZ

Uchwała nr 105/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłatyPOBIERZ

Uchwała nr 104/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPOBIERZ

Uchwała nr 103/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta WyszogródPOBIERZ

Zapisz się do naszego newslettera