Absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

W dniu 29 czerwca 2021r. odbyła się Sesja absolutoryjna Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Sesja absolutoryjna oprócz sesji budżetowej, jest najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

Jednym z głównych punktów porządku obrad było przedstawienie Raportu o stanie Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2020, Rada przyjęła raport i udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród wotum zaufania za 2020 rok.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród, które również przegłosowano pozytywnie.

Najważniejszym punktem było udzielenie Burmistrzowi absolutorium, Radni wysłuchali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród- Iwonie Gortat.

W dniu wczorajszym pożegnaliśmy także Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród- Barbarę Kopańską, w związku z przejściem na emeryturę. Dziękujemy za rzetelną i bardzo dobrą pracę na rzecz gminy i Mieszkańców.

Na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród powołano Bogumiłę Laskowską, pracownika z działu finansów i budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Podczas Sesji także gościliśmy wszystkich kierowników jednostek i sołtysów Gminy i Miasta Wyszogród.

Dziękujemy za wspólnie spędzony rok, który był posumowaniem ciężkiej pracy ale i powodem do dumy pod względem wykonanych inwestycji.

Zapisz się do naszego newslettera