Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 maja 2022r. - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Od 1 maja 2022 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nowy druk deklaracji dla domków letniskowych na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Druki dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród lub w zakładce „Formularze do pobrania” na stronie internetowej: https://wyszogrod.pl/formularze-do-pobrania.

UWAGA: Deklarację na nowym wzorze składa się tylko w sytuacji, gdy po 1 maja 2022 r. zmianie uległy dane stanowiące podstawę ustalenia wysokości opłaty, czyli nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, urodzenie dziecka, zgony, zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów itp.). Nie ma obowiązku składania deklaracji w przypadku, gdy ww. dane nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: uchwała nr 233/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 4265).

Zapisz się do naszego newslettera