UWAGA - zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2022r. - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że uchwałą nr 232/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022r. dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

Od dnia 1 maja 2022r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 56,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
    w sposób selektywny,
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 4,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni np. za miesiąc MAJ termin płatności upływa 15 czerwca.

II. DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI ALBO OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczona od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 190,00 zł, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Podwyższona roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczona od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 380,00 zł.
-co stanowi dwukrotność stawki określonej powyżej, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku  zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się jednorazowo,
bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku.

W celu ustalenia prawidłowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pełna treść zwiadomienia dostępna jest poniżej:

POBIERZ (.pdf)

Zapisz się do naszego newslettera