Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” i przedłużeniu terminu ankietyzacji - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Zarząd Województwa Mazowieckiego

zawiadamia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przystępuje do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim,
  • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów,

zw. dalej projekt PGO WM 2030.

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar. Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

W celu uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie UMWM w Warszawie prowadzi ankietyzację wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządów gminnych i powiatowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców posiadających instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorów planujących budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów. Ankiety dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie ankiet i ich przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Termin ankietyzacji został wydłużony do 31 lipca 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej oraz w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

POBIERZ

Zapisz się do naszego newslettera