Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II turze 2023 roku - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II turze 2023 roku 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuję, że ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzono szereg istotnych dla rolników zmian:

  •  Zmiana stawki z 1,20 zł/l na 2,00 zł/l ( w ramach pozostałego w 2023 r. limitu)
  •  wprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego dla hodowców świń, owiec, kóz i koni.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego: 
• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła; 
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi: 

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło; [Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON]
    • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie [Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON]
    • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie. 

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w miesiącu październiku 2023 r.

- gotówką w kasie tut. Urzędu,

- lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

UWAGA! w przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w zakresie: bydła, świń, owiec i kóz konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o djp za 2022 r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast w przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. w zakresie koni konieczne będzie samodzielnie obliczenie liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia.

Do pobrania:

- Oświadczenie dotyczące posiadanych koni,

- Oświadczenie o pomoc publiczna

- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego użytki rolne, bydło

- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego świnie, kozy, owce, konie

- Zestawienie faktur

- Oświadczenie o użytkowaniu/dzierżawieniu użytków rolnych

- Procedura zwrotu podatku akcyzowego 2023


Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 sierpnia 2023 r do 31 sierpnia 2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pokój nr 1 w godzinach urzędowania bądź przesłać pocztą.

 

Druk do pobrania na stronie: http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/w zakładcę-podatki i opłaty

Informacje pod numerami telefonu: 24 267 26 14 lub 24 267 26 13

Zapisz się do naszego newslettera