Program "Ciepłe Mieszkanie" - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

 Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 listopada  br. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pok. Nr 6  dotyczące programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina i Miasto Wyszogród zamierza przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie” w II naborze, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w powyższym zakresie. 

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa
w programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 30 listopada 2023r w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród – Sekretariat pokój nr 5 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w dniu spotkania.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą i Miastem Wyszogród

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina i Miasto Wyszogród zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą i Miastem Wyszogród.

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest:

 • osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
 • prawa własności,
 • ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród (lokal komunalny), jeżeli nie wszystkie lokale w tym budynku stanowią własność gminy.
 • Wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Wysokość dofinansowania 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest
od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

 • Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł (na podstawie PIT wnioskodawcy).

 • Część 2) podwyższony poziom dofinansowania — do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 • Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych które składają się od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Część ta obejmuje następujące rodzaje przedsięwzięć dotyczących wymiany wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego lub indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła:

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł. Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
 • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacją projektową, ekspertyzy.
 1. Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (375 000 zł – wyłącznie w przypadku zakupu pompy ciepła)
 2. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł, a obejmujące:
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentacją dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacją projektową, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Więcej informacji: Otworzy się w nowym oknie https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

Załączniki:

Deklaracja Ciepłe mieszkanie wzór

Zapisz się do naszego newslettera