Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
19.01.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 na stacjach
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Guty Duże
MzGutyDuCzer
Wartość przekroczenia średniodobowa: 109,7 μg/m3
Legionowo ul. Zegrzyńska 38
MzLegZegrzyn
Wartość przekroczenia średniodobowa: 108,2 μg/m3
Warszawa, al. Niepodległości 227/233, MzWarAlNiepo
Wartość przekroczenia średniodobowa: 107,4 μg/m3
Warszawa, ul. Tołstoja
MzWarTolstoj
Wartość przekroczenia średniodobowa: 108,2 μg/m3
Obszar przekroczenia
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:
Warszawa – dzielnice Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Bemowo oraz powiaty: makowski, ostrołęcki przasnyski, legionowski, wołomiński.
Ludność narażona
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 978 550 osób
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH
Wrażliwe grupy ludności
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom informowania
W przypadku nasilenia objawów chorobowych (duszność, kaszel, świsty) zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
 zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)
i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
20.01.2021 r. godz. 9:00
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
 Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Zapisz się do naszego newslettera