Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 10.03.21 - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

 1
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
10.03.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 10.03.2021 r. do godz. 24.00 dnia 10.03.2021 r.
Przyczyny
• Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
• Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 Prognozowane na dzień 10.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Warszawa dzielnica Śródmieście oraz powiaty: legionowski, wołomiński, otwocki.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.03.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10: ok. 608 tys. osób.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
2
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz przebywania na otwartej przestrzeni,
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)
i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych  zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,  zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,  zraszanie pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,  czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych powodujących powstawanie emisji powierzchniowej,  kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
3
 kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,  kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,  kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
10.03.2021 r. godz. 9.00
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
 Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
Wzór powiadomienia do systemu RSO
Tytuł
Uwaga! SMOG
Skrót
W dniu 10.03.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 μg/m3).
Treść całego powiadomienia
Prognozowane przekroczenie obejmuje miasto Warszawa dzielnica Śródmieście oraz powiaty: legionowski, wołomiński, otwocki.
Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

Zapisz się do naszego newslettera