Kontrola wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Komunikat

dotyczący kontroli wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 5aa. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 2797) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, że pracownicy Urzędu Gminy  i Miasta Wyszogród  w roku 2023 r. będą powadzić kontrole wyposażenia nieruchomości w  zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 2797) stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Kontrola zostanie przeprowadzona w pierwszej kolejności w formie „gabinetowej”. Właściciele nieruchomości zostaną wezwani do okazania umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, oraz dowodów uiszczania opłat za usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku braku odzewu na wezwanie Urzędu Gminy kontrola zostanie przeprowadzona „na miejscu ”.  Sprawdzone zostanie wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy  nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Ponadto, w trakcie kontroli właściciele nieruchomości  zostaną wezwani do okazania ww. dokumentów.

 Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od powyższych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  lub osadników przydomowych oczyszczalni powinny to uczynić bezzwłocznie.

Zapisz się do naszego newslettera