Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

 

 

Gmina i Miasto Wyszogród w roku bieżącym rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności u 280 uczniów w wielu 6-15 lat szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy i Miasta Wyszogród (SP Rębowo, SP Kobylniki, SP Wyszogród, Gimnazjum w Wyszogrodzie). W okresie dwóch lat szkolnych uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z nauk przyrodniczo-matematycznych, warsztatach z języka angielskiego jak również będą podnosić kompetencje z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem pakietu MS Office oraz programów graficznych.

Efektem zajęć pozalekcyjnych z nauk ścisłych, językowych oraz komputerowych będzie wzrost wiedzy z tego zakresu odzwierciedlony w przyszłości w lepszych wynikach testów i sprawdzianów.

W ramach projektu zostaną wyposażone szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz informatycznych. Zakupiony sprzęt pozwoli na  prowadzenie ciekawych oraz interesujących dla uczniów zajęć opierających się na eksperymentach, doświadczeniach, laboratoriów oraz nauce dokonywania badań. Zakup sprzętu pozwoli na efektywniejszą realizację kółek zainteresowań.

Całkowita wartość projektu: 926 812,50 zł

Wnioskowane dofinansowanie : 875 332,50 zł

W tym współfinansowanie

  • z UE : 741 450,00 zł
  • krajowe z budżetu państwa : 133 882,50 zł

Wkład własny gminy : 51 480,00 zł

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

 

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera