Instrukcje postępowania na wypadek zagrożenia - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Szanowni Mieszkańcy.

Przygotowaliśmy dla Państwa praktyczny poradnik zachowań w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Wszak ostrożności nigdy nie jest za wiele a wyuczony automatyzm zachowań pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji w momentach, kiedy należy działać szybko.

W OBLICZU POWODZI

Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza, jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu rzeki, strumienia. Każda, nawet najmniejsza rzeka, może spowodować podtopienie lub zalanie terenu znajdującego się w jej pobliżu. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach, np. podczas długotrwałych, intensywnych opadów deszczu.

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.

Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

Przed powodzią

 • Dowiedz się w Centrum Zarządzania Kryzysowego, jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe twojego miejsca zamieszkania oraz gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;
 • Rozważ możliwość zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez zabezpieczenie folią i workami z piaskiem newralgicznych miejsc, a zwłaszcza drzwi wejściowych, bram garażowych, nisko położonych okien piwnicznych itp.;
 • Ubezpiecz siebie i rodzinę oraz mieszkanie (dom), zanim wystąpi zagrożenie powodziowe;
 • Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej);
 • Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny, a zwłaszcza dzieci, wiedzą, co robić w razie powodzi (naucz dzieci, jak i kiedy należy wezwać policję, straż pożarną lub inne służby ratownicze);

W czasie zagrożenia powodziowego

 • Włącz odbiornik radiowy na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania nadawanych komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;
 • Miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy (np. kosztowności, sprzęt RTV i AGD) przenieś na górne kondygnacje budynku;
 • Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny oraz pozostałe (np. karty kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, akty notarialne, itp.) przed zalaniem;
 • Zgromadź w domu i zabezpiecz przed zalaniem niezbędne zapasy niepsującej się żywności, wody pitnej, lekarstw i środków opatrunkowych;
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku (do 50 kg na osobę dorosłą);
 • Zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła (latarki, baterie, świece);
 • Uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia. Przekaż informacje o miejscu swojego pobytu rodzinie lub znajomym zamieszkałym poza terenem zagrożonym powodzią;
 • Jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;
 • Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem, folię);
 • Usuń z terenu posesji pojazdy mechaniczne i przemieść je w bezpieczne miejsce;
 • Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje i materiały niebezpieczne reagujące z wodą;
 • Jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj, aby w chwili nadejścia fali powodziowej nie były uwiązane i w razie potrzeby, mogły same się uratować, najlepiej pozwól na ich prewencyjną ewakuację;
 • Jeżeli masz dostęp do Internetu, monitoruj na bieżąco stan zagrożenia powodziowego.

W czasie powodzi

 • Kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie energetyczne, odłącz sieć gazową, a także zamknij zawory (zasuwy) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe workami z piaskiem i uszczelnij szambo;
 • Jeżeli posiadasz telefon komórkowy, miej go przy sobie;
 • Włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji powodziowej. Zazwyczaj radio podaje również informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;
 • Przygotuj się na ewentualną ewakuację;
 • Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce;
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wody z zalanej studni (pod żadnym pozorem nie wolno tej wody pić, używać do gotowania, prania, mycia lub kąpieli);
 • W przypadku niebezpieczeństwa, natychmiast przemieść się wraz z rodziną na wyżej położone tereny;
 • W przypadku wezwania do opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Małym dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką włóż do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;
 • Jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla najbliższych lub sąsiadów, dokąd i kiedy się ewakuowałeś;
 • Jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie rejestracyjnym; w ten sposób rodzina łatwiej Cię odnajdzie;
 • Jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym terenie, szybko opuść pojazd i udaj się na najwyżej położone (bezpieczne) miejsce;
 • Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach;
 • Postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;
 • Nie odmawiaj pomocy innym, w tym podmiotom ratowniczym.

Wymachując w czasie powodzi kolorową flagą lub kawałkiem materiału, możesz prosić o pomoc

chcesz opuścić miejsce, w którym się znajdujesz

potrzebna pomoc medyczna

prosisz o jedzenie i wodę

 

Znaki sygnalizacyjne dla pilotów śmigłowców

X – potrzebna pomoc medyczna

V – potrzebna pomoc (YES)

N – niepotrzebna pomoc (NO)

 

Pamiętaj!

 • Nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
 • Nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 • Nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;
 • Nie sadź drzew na wałach;
 • Nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od wału.

Zagrożenie huraganami

Podstawowe zasady postępowania podczas wystąpienia huraganowych wiatrów i gwałtownych opadów deszczu.  

BEZWZGLĘDNIE NIE NALEŻY WYCHODZIĆ Z BUDYNKU

Zachowanie wewnątrz budynku / domu / :

 1. Zapewniamy sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio  z bateriami  oraz  awaryjne  oświetlenie np.  latarkę,  świeczki,  a  także  żywność,  wodę i  podstawowe lekarstwa.
 2. Usuwamy z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
 3. Sprawdzamy zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpieczamy je skutecznie przed otwarciem.
 4. Wyłączamy urządzenia elektryczne i gazowe.
 5. Unikamy korzystania z telefonów, z wyjątkiem telefonów alarmowych.
 6. Nie  podchodzimy do okien, drzwi.
 7. Planujemy ewentualne drogi i miejsca ewakuacji.     

Ewakuujemy się w przypadku :

 1. Gdy otrzymamy sygnał od władz lokalnych.
 2. Gdy mieszkamy w namiotach, przyczepach - gdzie występuje brak stabilnej konstrukcji.
 3. Gdy mieszkamy i przebywamy w strefie zalewowej.
 4. Z miejsc, w których nie czujemy się bezpiecznie.     

W przypadku, gdy nie możemy się ewakuować :

 1. Udajemy  się  do  bezpiecznego  pomieszczenia  na  najniższej  kondygnacji budynku / domu /,  np. piwnic i lokujemy się pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
 2. Zasłaniamy okna żaluzjami lub zasłonami.
 3. Chwilowa bezpieczna pogoda i cisza - nie oznacza bezpieczeństwa, przed wyjściem upewniamy się o całkowitym ustaniu zagrożenia.

W przypadku, gdy burza i  deszcz zaskoczy nas w terenie :

 1. Nie parkujemy pojazdów pod drzewami i słupami energetycznymi.
 2. Gdy jedziemy pojazdem pamiętamy o możliwych silnych podmuchach podczas wyjazdu z lasu, terenu zabudowanego i dostosowujemy prędkość pojazdu do istniejącego zagrożenia.
 3. Nie chowamy się pod drzewa, słupy energetyczne i inne niepewne konstrukcje.
 4. W czasie burz i wyładowań atmosferycznych - nie używamy telefonów komórkowych.                         

Zagrożenie pożarowe

Strażacy radzą: Jak zwalczać powstały pożar

 1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.
 2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 lub 515376216        i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.


Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
 1. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy (właściciel obiektu) lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

ABC REANIMACJI - MINIPORADNIK

Pięć minut bezdechu i zatrzymanej pracy serca wystarczy, aby w mózgu ludzkim zaszły nieodwracalne zmiany. W takich przypadkach czas jest bezcenny. W Polsce na przyjazd karetki czeka się 10-20 minut. Dlatego tak ważne jest, aby świadkowie umieli udzielić pierwszej pomocy. W sytuacji świadka może znaleźć się każdy.

Sprawdź, czy jest przytomny:
- delikatnie potrząśnij za ramiona,
- głośno zapytaj - np.: Co się Pani (Panu) stało?
- sprawdź reakcje na np. klepnięcie w policzek lub ból,
- sprawdź, czy występują mocne krwawienia.

Sprawdź, czy oddycha:
- posłuchaj oddechu przy ustach ratowanego,
- poczuj wydychane powietrze na policzku (grzbiecie dłoni).
- popatrz na ruchy oddechowe klatki piersiowej lub brzucha.

Sprawdź krążenie:


- zbadaj tętno na tętnicy szyjnej (do 10 sekund) - opuszki dwóch palców (wskazujący i środkowy) przykłada się lekko uciskając w zagłębieniu pomiędzy chrząstkami
krtania mięśniem szyi,
- sprawdź po obu stronach.

Jeżeli nie oddycha:
- odegnij głowę do tyłu (nie wolno w podejrzeniu urazu szyi!),
- wysuń żuchwę pacjenta do przodu.
Rozpocznij sztuczni wentylację:
- ułóż ratowanego na plecach i usuń ciała obce z jego ust,
- zaciśnij palce jednej ręki na nosie ratowanego, mocno przyciśnij usta do ust ratowanego i wykonaj powolny, zdecydowany wydech.

Jeżeli nie ma krążenia, rozpocznij masaż zewnętrzny serca:
- zdejmij ubranie z klatki piersiowej ratowanego,
- znajdź punkt ucisku, znajduje się on w odległości ok. dwóch szerokości palca od „dolnego” końca mostka,
- połóż w tym punkcie nadgarstek jednej ręki, na nim nadgarstek drugiej, spleć palce rąk,
- wyprostuj ramiona - uciśnięcia wykonuj dzięki ciężarowi swojego ciała,
- ucisk powinien powodować ugięcie mostka na 3-5 cm.,
- uciskaj rytmicznie z częstotliwością 100 uciśnięć mostka/min.

Gdy prowadzisz jednocześnie oddech i wentylację:
- sekwencja 30 uciśnięć mostka na 2 oddechy.

Gdy jesteś sam i nie dajesz sobie rady:
- prowadź sam masaż.

Jak zatamować krwawienie

Krew z żyły jest ciemnoczerwona, wypływa jednostajną strużką. Krew tętnicza jest jasna, wypływa rytmicznie:
- 14 Lekkie krwawienie z reguły ustaje samo,
- w przypadku mocnego krwawienia spróbuj ucisnąć tętnicę doprowadzającą krew, podnieść krwawiącą kończynę powyżej serca.

Załóż opatrunek uciskowy:
- nakryj ranę gazą jałową,
- umocuj ją kilkoma okrążeniami opaski (prowizorycznie możesz użyć paska, krawata),
- na gazę nałóż „poduszeczkę” np. z nierozwiniętego bandaża lub dowolnego materiału,
- owiń wszystko mocno opaską,
- tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. amputacja kończyny, duże obce ciało tkwiące w ranie) możesz zastosować opaskę uciskową odcinającą całkowicie dopływ krwi do rany.

Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia

Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.

Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?
- rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
- pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
- samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń,
- nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
- powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu),
- jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją,
- zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,
- nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).
 

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM

Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie. Może to być najbliższa jednostka policji, straży miejskiej lub administrator obiektu.Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:
- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot),
- treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia opis miejsca i wygląd przedmiotu.

Jak się przygotować:
- pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra lub innych zatłoczonych miejsc,
- zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte podczas wybuchu,
- zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia,
- pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:
- do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa,
- po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją,
- należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów,
- przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia,
- podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać,
- pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji,
- po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon,
- po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery),
- identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji,
- ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem,
- w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze.

Procedury te obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA

PODEJRZANEJ PRZESYŁKI

Co powinno wzbudzić podejrzenia:
- brak nadawcy,
- brak adresu nadawcy,
- przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, którego się nie spodziewamy.

Jeśli otworzyliśmy przesyłkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana
- wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna.

Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej:
- umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,
- worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie zamknij - zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą,
- paczki nie przenoś, najlepiej, by pozostała na miejscu,
- powiadom lokalny posterunek policji lub straż pożarną - służby te podejmują wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki.

Jeśli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:
- nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu,
- zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej,
- dokładnie umyj ręce,
- powiadom lokalną jednostkę policji lub straż pożarną i stosuj się do ich wskazówek,
- po przybyciu właściwych służb stosuj się do ich zaleceń.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SKAŻEŃ

BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH

Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest: za pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk - 10 sekund głos syreny, 25 sekund przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy...), za pośrednictwem radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.

Jeżeli jedziesz samochodem:
- wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych,
- pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Jeżeli jesteś w budynku:
- pozostań w budynku,
- wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
- poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu,
- zamknij drzwi i okna,
- wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych,
- znajdź pomieszczenia bez okien,
- unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku,
- unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
- włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

Jeżeli jesteś poza budynkiem:
- znajdź najbliższy zamieszkany budynek,
- w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa),
- umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,
- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.


Jeżeli doszło do skażenia:
- nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy,
- aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem,
- pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów,
- opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
- umyj dokładnie ręce wodą i mydłem,
- zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka,
- umyj się pod prysznicem,
- po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal,
- wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję.

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:
- wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy,
- zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie,
- wyłącz klimatyzację w budynku,
- sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SIĘ

W GRUPIE ZAKŁADNIKÓW

Rób, co ci każą i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:
- staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych),
- bądź spokojny, naturalny, znajdź po-stawę pośrednią między agresją a pasywnością i uległością,
- nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje emocjonalne),
- pamiętaj, że sytuacja może trwać długo - postaraj się rozwinąć u siebie potrzebę przetrwania,
- nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy,
- nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź spokojnie na miejscu,
- pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę,
- na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,
- usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji,
- zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia - może to pomóc władzom w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy przy aresztowaniu.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:
- nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji,
- słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie zbędnych pytań,
- nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
- w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem,
- nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać wzięty za terrorystę,
- w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru,
- spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.
 

JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ DO NAGŁEGO ZDARZENIA

Środowisko biznesu jest równie narażone na akty terrorystyczne, jak pojedyncze osoby. Właściciele firm powinni planować zachowanie i procedury awaryjne na wypadek zagrożeń. Od tego zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również przetrwanie przedsiębiorstwa. Pracownicy muszą wiedzieć, jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa. Zastanawianie się, co robić, jest Twoim zadaniem, zanim znajdziesz się w obliczu kryzysu.


Co należy zrobić:
- przechowywać listy numerów kontaktowych pracowników, tak by można było nawiązać z nimi lub z ich rodzinami najszybszy kontakt,
- posiadać na miejscu plan bezpiecznej ewakuacji,
- ćwicz zaplanowane procedury z pracownikami,
- regularnie kopiować dane z komputerów i przechowywać je poza siecią komputerową,
- ubezpieczyć się w celu minimalizacji strat personelu i klientów,
- określić procedury postępowania biznesowego w przypadku wystąpienia nagłego.
 

Informacji o sytuacji w Wyszogrodzie udziela:

 • Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tel. 24 267 26 32
 • Służba dyżurna: Tel. 515376216   

Telefony alarmowe:

 • 112 – wspólny numer służb ratowniczych
 • 998 – Straż
 • 997 – Policja
 • 999 – Pogotowie 

Zapisz się do naszego newslettera