XXV Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

P125001928 października odbyła się XXV Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. Podczas sesji kierownik USC Pani Anna Półchłopek poinformowała o zmianach w przepisach prawa w ustawie o ewidencji ludności, dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego.

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • zmiany Uchwały nr 84/IX/2004 Radny Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.02.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejsce sprzedaży oraz uchwalenia zasad usytuowania punktów i warunków wydawania zezwoleń,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2017 r.,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017, 
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej stanowiącej mienie Gminy Wyszogród,
 • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu o nr ewid. 233/10 o pow. 1250m2 , położonej w Wyszogrodzie przy ul. Mickiewicza,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza stanowiącej Mienie Gminy Wyszogród,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród,
 • zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016,
 • rozpatrzenia skargi Pana Macieja Małeckiego Posła na Sejm RP na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Z powyższych, podjętych uchwał wynika, że podatki na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w 2017 r. nieznacznie wzrosły i kształtują się następująco.
Przy naliczaniu podatku rolnego ma zastosowanie obniżona stawka urzędowa przez Radę Gminy 48,00 zł za 1 dt. podobnie jak w roku 2016.
Podatek od środków transportowych nie uległ zmianie.
Podatek od nieruchomości na rok 2017 został uchwalony w następujący sposób dla poszczególnych składników opodatkowania:

 • podwyższono o 1 grosz na gruntach zajętych pod działalnością gospodarczą – 0,87 zł oraz dla gruntów pozostałych – 0,46 zł
 • pozostawiono bez zmian w stosunku do roku 2016 stawki podatkowe dla budynków pozostałych, budynków mieszkalnych i budynków zajmowanych pod działalnością gospodarczą
 • obniżono stawki podatkowe od gruntów pod wodami -4,54 zł., budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego - 10,59 zł., gruntów niezabudowanych objęte obszarem rewitalizacji - 2,98 zł., oraz od budynków związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł wynikające z górnych stawek wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Zapisz się do naszego newslettera