Komunikat dotyczący OSP Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

            W dniu 01.08.2018 r. z inicjatywy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Radnych Gminy z terenu Wyszogrodu o godzinie 14:00 odbyło się spotkanie w sprawie omówienia obecnej sytuacji zaistniałej w jednostce OSP Wyszogród w związku z informacjami zamieszczonymi w przestrzeni publicznej.

            W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu w osobach Burmistrza – Jana Boszko (przebywającego obecnie na urlopie wypoczynkowym), Anny Kossakowskiej – Sekretarz Urzędu oraz Jerzego Wieczorka – pracownika Urzędu, przedstawiciel Zarządu OSP Wyszogród – Prezes Wiesław Ambroziak, Członkowie Zarządu OSP Wyszogród – Jan Miszczuk oraz Michał Kwaśnik, Komendant Miejsko-Gminny OSP Wyszogród – Krzysztof Laskowski oraz Radni w osobach: Barbara Dominikiewicz, Joanna Misiakowska, Arkadiusz Błaszczyk, Krzysztof Smółka, Hubert Więckowski, Wiesław Tomkiewicz. Na zaproszenie nie odpowiedział i nie brał udziału w spotkaniu obecny Naczelnik OSP Wyszogród ( został zaproszony i poinformowany telefonicznie o konieczności pilnego spotkania).

            Na wstępie spotkania Burmistrz wraz Sekretarzem Gminy przedstawili informację o wielkości środków finansowych przekazywanych na działalność OSP Wyszogród oraz innych pozyskanych z zewnątrz, i wynosi ona około 180 000,00 zł w danym roku budżetowym.

            Następnie w związku z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych swoje stanowiska przedstawiali Radni i przedstawiciele Gminy kierując pytania do Prezesa oraz Członków Zarządu OSP Wyszogród. Wynikiem czego były oficjalne oświadczenia Zarządu następującej treści:

„Wpisy pojawiające się na stronach internetowych z logo OSP Wyszogród wraz z linkiem do oficjalnej strony tego stowarzyszenia były zamieszczane przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania oficjalnego stanowiska Zarządu i samego OSP. Wpisy te są subiektywną oceną jednostki, godzą w dobre imię zarówno tego stowarzyszenia wraz z jego Członkami jak również Gminy, która finansuje działalność Straży.”

…………………………………………………………………………………………………………

„Wpisy zawierają nieprawdziwe informacje o rzekomym wykluczeniu OSP Wyszogród z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i braku gotowości bojowej. Jednostka OSP Wyszogród po uzgodnieniu z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej ma zabezpieczony stan gotowości bojowej i nadal niezmiennie działa w KSRG.”

…………………………………………………………………………………………………………

„Zarząd OSP Wyszogród w trybie pilnym postanowił zwołać swoje posiedzenie na dzień 02.08.2018 r. w celu interwencji, w związku z fałszywymi informacjami zamieszczanymi przez osobę nieuprawnioną do samodzielnego reprezentowania i wyrażaniu opinii o stanie zabezpieczenia Gminy przez OSP Wyszogród. Informacje te powodują poczucie zagrożenia i niepewności wśród Mieszkańców naszej Gminy.”

            W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele Gminy przekazując zebranym informacje o zabezpieczeniu od roku 2017 dwóch etatów przeznaczonych dla Druhów Ochotników pełniących obowiązki kierowców w OSP Wyszogród na dyżurach alarmowych. Ponadto poinformowano,że osoba dokonująca przedmiotowego wpisu na stronie internetowej sama złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, która była związana z pełnieniem obowiązku kierowcy przy OSP Wyszogród. Osoba ta nie wyraziła zgody na dalszą współpracę z Urzędem.

            Przedstawiciele Radnych złożyli następujące wnioski:

- do Zarządu OSP Wyszogród

            „Zobligowanie osoby, która dokonała wpisów do publicznego przeproszenia Druhów OSP Wyszogród, a przede wszystkim Mieszkańców za upublicznienie nieprawdziwych informacji dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego Miasta i Gminy Wyszogród.”

…………………………………………………………………………………………………………

„Zamieszczenie na oficjalnej stronie OSP Wyszogród sprostowania, dotyczącego jej przynależności i działania w KSRG”

…………………………………………………………………………………………………………

„Wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do osoby nieupoważnionej do zamieszczani nieprawdziwych informacji w imieniu OSP Wyszogród oraz poinformowanie o podjętych krokach Burmistrza i Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.”

- do Urzędu Gminy:

„O zaciągnięciu opinii prawnej dotyczącej podstawy i możliwości prawnych do zawiadomienia organów ścigania i w przypadku pozytywnej opinii złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z dokonanymi wpisami.”

……………………………………………………………………………………………………….

„O bieżące monitorowanie sytuacji w OSP Wyszogród i informowania zarówno Mieszkańców jak i Radę Gminy.”

 

            Ponadto przedstawiciele Zarządu OSP Wyszogród odpowiedzieli na pytanie odnośnie rzekomej rezygnacji Naczelnika OSP, iż nie wpłynęła do Zarządu żadna oficjalna informacja na ten temat, w niedawnym okresie druh ochotnik przechodził szkolenia i stara się uzyskać wszelkie wymagane przepisami zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz zdeklarował po uzyskaniu tych uprawnień poszerzenie grupy strażaków ( kierowców ) mogących brać udział w akcjach jako kierowca.

            W chwili obecnej zarówno OSP Wyszogród oraz Urząd Gminy i Miasta Wyszogród dołożą wszelkich starań, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo na terenie gminy i są ze sobą w stałym kontakcie, jak również z KM PSP w Płocku.

         W podsumowaniu spotkania wszystkie strony w nim uczestniczące stwierdziły, że współpraca pomiędzy Gminą a OSP Wyszogród układa się prawidłowo, a Druhowie z OSP Wyszogród swoje obowiązki wypełniają należycie i z poświęceniem w ramach dysponowanego czasu.

Wyżej wymienioną i informację należy jak najszerzej rozpowszechnić poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych Urzędu, OSP Wyszogród oraz przekazać je do zainteresowanych mediów. Dowodem na ,,normalne” funkcjonowanie jednostki OSP Wyszogród jest jej udział w dniu 01.08.2018 r. ok godziny 17:00 w zabezpieczeniu lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostka została zadysponowała SK KM w Płocku.

 1473935958

Zapisz się do naszego newslettera