„II Turniej sołectw- Sierpem i Młotem”- 25.08.2018r. Zachęcamy do udziału ! - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Sołtysów wraz z drużynami oraz wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród oraz osoby zainteresowane oglądaniem ciekawych zmagań do udziału w II Turnieju Sołectw który odbędzie się w Marcjance 25.08.2018 start godzina 15:00 a poniżej kilka informacji

„II Turniej sołectw- Sierpem i Młotem”

REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW W MARCJANCE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Turniej Sołectw Gminy i Miasta Wyszogród zwany dalej turniejem, i będzie on ogłoszony we wszystkich Sołectwach i Osiedlach z terenu Gminy Wyszogród.

PKT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizator:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rakowie, sołectwo Marcjanka
2. Współorganizator-Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
3. Termin zawodów-25.08.2018., godzina 15:00
4. Miejsce-Sołectwo Marcjanka, ściernisko przy świetlicy wiejskie
5. Uczestnicy-reprezentacje Sołectw z terenu Gminy i Miasta Wyszogród
6. Zgłoszenia ekip- zespoły należy zgłaszać do dnia 17.08.2018r. osobiście, pocztą lub na adres e-mail w formacie PDF, za pomocą formularza zgłoszeniowego dołączonego do regulaminu ( zał. nr 1)
• Poczta: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rakowie, Rakowo 15,
09-460 Mała Wieś
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 667-739-492
PKT 2. CEL KONKURSU
1. Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa z terenu Gminy i Miasta Wyszogród.
2. Włączenie wszystkich sołectw z Gminy i Miasta Wyszogród do wspólnej rywalizacji oraz zabawy.
3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.
4. Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi.
5. Kultywowanie tradycji i kultury ludowej.
6. Promocja wsi.
7. Rozwój życia kulturalnego

PKT 3. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu konkursu.
2. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i uczestniczą w konkursie z własnej woli. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania konkurencji tj. w szczególności znacznego pogorszenie samopoczucia, bólu kręgosłupa, stawów, mdłości, zawrotów głowy i innych należy przerwać wykonywanie konkurencji.
3. Uczestnikami konkursu są 7 osobowe drużyny (w tym 2 uczestników rezerwowych) złożone z kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie danej wsi lub osiedla bez względu na stopień pokrewieństwa.
4. Koszty przejazdu drużyn do Marcjanki pokrywają uczestnicy konkursu.
5. Uczestnik konkursu, poprzez wyrażenie chęci uczestnictwa w konkursie, jakim jest formularz zgłoszeniowy oraz złożony na nim czytelny podpis oświadcza, ze wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez organizatora zdjęć, filmów wykonanych w czasie trwania konkursu.
6. Przed rozpoczęciem konkursu kapitanowie drużyn w formie rywalizacji polegającej na przejechaniu specjalnym „rowerem” najdłuższego odcinka określą kolejno start drużyn. Drużyna, która przejedzie najdłuższy odcinek w czasie 1 minuty startuje jako pierwsza.

PKT 4. SĘDZIOWIE, KOMISJA SĘDZIOWSKA KONKURSU
1. Komisja sędziowska konkursu składa się z sędziego głównego, sędziów konkurencji oraz sędziów pomocniczych.
2. W trakcie trwania konkurencji czas jej przebiegu mierzą jednocześnie sędzia główny oraz sędzia konkurencji, a wynik jest średnią obu pomiarów.
3. Sędziowie pomocniczy czuwają nad prawidłowością wykonywanych elementów bez możliwości pomiaru czasu, a poprawne wykonanie danego elementu sygnalizują podniesieniem dowolnej ręki w górę.
4. Do obowiązków komisji sędziowskiej konkursu należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu przeprowadzanych konkurencji oraz występowanie (kolejno), jako sędziowie pomocniczy. Komisja sędziowska wydaje oświadczenia w sprawach spornych.
5. Sprawy sporne rozstrzyga stała komisja rozjemcza w składzie: organizator, sędzia główny, sędzia konkurencji i przedstawiciel komisji sędziowskiej. W szczególnych przypadkach w skład komisji rozjemczej może wejść sędzia pomocniczy. Werdykt komisji rozjemczej ogłasza przewodniczący komisji sędziowskiej i ma on wartość sprawczą, czyli nie podlega dalszej dyskusji.
6. Komisja rozjemcza ma prawo ferowania wszelkich werdyktów, które mają wartość sprawczą, łącznie z wykluczeniem danej drużyny z udziału w konkursie.

PKT 5. KONKURENCJE
„Żniwa” Zadanie wykonuje 3 uczestników
Zadanie pierwszego uczestnika polega na ścięciu kosą w 5 ruchach jak najwięcej zboża, kolejny uczestnik za pomocą sierpa zbiera zboże i przenosi na plandeką. Zadaniem 3 uczestnika jest wymłócić jak najwięcej zboża używając cepa. Wymłócone zboże odsiewa przez sito i odstawia. Pod uwagę jury brany będzie czas wykonania zadania oraz waga wymłóconego zboża.

„MasterChef”. Sztafeta. Zadanie wykonuje 5 osób:
Zadaniem pierwszego uczestnika jest wyłowienie łyżką cedzakową z wody 5 jabłek oraz przeniesienie ich na tej łyżce do oddalonego stołu. Kolejny uczestnik ma za zadanie obieranie jabłek, następny uczestnik ściera je na tarce. W międzyczasie jeden uczestnik bierze ze „spiżarni” produkty na przygotowanie ciasta na szarlotkę- ma no to 1 minutę. Kolejny uczestnik z dostarczonych produktów ma zagnieść ciasto. Cała 5 osobowa drużyna ma przygotować ciasto.
Wszystkie przygotowane ciasta zostaną upieczone. Po upieczeniu ciast Jury wybierze najsmaczniejsze ciasta i nagrodzi je punktami. Wszystkie ciasta będą poczęstunkiem dla widowni.

„Lot z balonem” - sztafeta, zadanie wykonuje 5 osób:
Dwóch uczestników, każdy trzymając tylko za jeden uchwyt wiezie na taczce kolejnego uczestnika, który maksymalnie pompuje balony podając je biegnącemu obok taczki kolejnemu uczestnikowi. Ten ma za zadanie związać sznurkiem ze sobą min. 5 balonów. Po dojechaniu do mety piąty uczestnik ma za zadanie zbicie cepem związanych balonów. Wygrywa drużyna, która pierwsza wykona zadanie. Zadanie wykonywane jest na czas mierzony przez sędziów.
„Podróż za jeden uśmiech - sztafeta, zadania wykonuje cała drużyna
1 zawodnik siada na oponie, do której przymocowana jest lina, trzyma w ręku 2 cytryny, z których przygotuje sok dla drużyny przeciwnej. Reszta drużyny ma za zadanie dociągnąć podróżnika do mety omijając przeszkody. Zawodnik podróżujący na końcu podróży przygotowuje dla konkurencji maksymalnie największą ilość soku. Styl jazdy dowolny.
Zadanie wykonywane jest na czas do momentu dotarcia do mety na oponie i wyciśnięcia soku, czas mierzony przez sędziów. Sędziowie pomocniczy sygnalizują poprawność wykonanych czynności poniesieniem ręki. Stopery zostają zatrzymane w momencie, kiedy linię mety przekroczy ostatni zawodnik. Za każdy źle wykonany element do czasu drużyny sędziowie doliczają 10 sekund karnych.

„Lokowanie produktu” - – prezentacja sołectwa przez sformułowanie zaproszenia. Sposób prezentacji dowolny. Można używać rekwizytów. Zaproszenie może przyjąć formę pokazu, wiersza, piosenki, skeczu. Głównym celem zaproszenia jest zachęcenie do odwiedzin danego sołectwa. Czas prezentacji do 5 minut

PKT 6. KRYTERIA OCENY
1. Przebieg konkursu ocenia komisja sędziowska powołane przez Organizatora na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.
2. Jeżeli po zakończeniu wszystkich konkurencji jakieś drużyny będą posiadały równą liczbę punktów, o kolejności decyduje liczba wygranych konkurencji.
3. Jeżeli liczba wygranych konkurencji jest równa, organizator zarządzi dodatkową konkurencję, „Chłop potęgą jest i basta!” czyli przeciąganie liny.
4. Oceny komisji sędziowskiej i sędziów są jawne, widoczne dla publiczności i ostateczne.

PKT 7. NAGRODY
Komisja sędziowska powołane przez Organizatora wyłoni zwycięskie drużyny, które otrzymają nagrody rzeczowe. Drużyny otrzymają:
I miejsce, statuetkę i bon podarunkowy o wartości 500 zł,
oraz zaszczyt zorganizowania II Turnieju Sołectw w ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku następnym w swoim sołectwie
II miejsce statuetkę i bon podarunkowy o wartości 400 zł.
III miejsce statuetkę i bon podarunkowy o wartości 300 zł.
1. Dodatkowo mogą zostać przyznane nagrody niespodzianki.
2. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas II Turnieju Sołectw tj. 25.08.2018 r. w Marcjance gm. Wyszogród
3. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
4. Organizatorzy konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii oraz materiałów video z II Turnieju Sołectw

INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator zawodów, sołectwo Marcjanka oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rakowie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki.
2. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w Urzędzie Miasta i Gminy Wyszogród oraz na stronach: http://wyszogrod.pl https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Gospodyń-Wiejskich-…
3. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować do Urszula Górnicka Rada Sołecka wsi Marcjanka tel. 604 270 435

 

38647227 1875931419130882 3622552030796578816 n turniej

 

Zapisz się do naszego newslettera