XXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

P1240918 małeW dniu 30 września 2016r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w której uczestniczyli radni, sołtysi, Burmistrz GiM Wyszogród Pan Jan Boszko wraz z pracownikami oraz mieszkańcy. Na Sesję zostali zaproszeni goście: Pani Lucyna Kęsicka Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku wraz z Panem Piotrem Rykowskim Zastępcą ds. Medycznych, Pan Jacek Gruszczyński Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Wojciech Celiński ze Spółki BMC, Pani Joanna Stelmach Dyrektor Oddziału Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Pani Małgorzata Krasecka z ARiMR.
Przewodniczący Rady GiM Wyszogród Pan Józef Zbigniew Boszko jako pierwszą poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor Lucynę Kęsicką, która udzielała informacji dotyczącej funkcjonowania „Pogotowia Ratunkowego w Wyszogrodzie". Stwierdziła, że usługi medyczne są świadczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i że mieszkańcy Wyszogrodu są zadowoleni ze świadczonych usług, a jeśli pojawiają się jakieś skargi na działalność pogotowia zawsze podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnia takich sytuacji. Następnie poprosiła, aby w dalszej części głos zabrał Pan Piotr Rykowski, który jest dyrektorem ds. medycznych i poinformował o zakresie pomocy medycznej świadczonej przez Nocną i Świąteczną Pomoc Medyczną w Wyszogrodzie, o godzinach pracy oraz wyposażeniu w sprzęt. Głos zabierał również dr Wojciech Celiński i poinformował zebranych, kiedy lekarz może przepisać pacjentowi receptę na leki refundowane i o liście leków darmowych dla pacjentów powyżej 75 roku życia.
W dalszej części sesji o głos został poproszony Pan Jacek Gruszczyński, który opowiedział o zasadach postępowania i bioasekuracji w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w związku z wystąpieniem kolejnego ogniska choroby w Polsce. Zaapelował, aby nie nabywać świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła. Prosił jednoczenie obecnych radnych i sołtysów, aby poinformowali hodowców trzody chlewnej o zagrożeniu związanym z afrykańskim pomorem świń i przekazali im przywiezione przez niego ulotki i materiały dotyczące ASF.
W dalszej kolejności Pani Skarbnik Barbara Kopańska dokonała analizy dochodach i wydatkach za I półrocze 2016r. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród,
  • zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016,
  • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród gm. Wyszogród,
  • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 10 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród,
  • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 3 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród.

Obrady Sesji zakończyły sprawy różne w których poruszono temat ceny wody, rozkładu jazdy szkolnych autobusów, dróg, oświetlenia ulicznego i nieprzyjemnego zapachu w mieście.

Zapisz się do naszego newslettera