OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 MARCA 2019 r.
O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
O POWIERZCHNI 58.60 m2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. PŁOCKIEJ 29 WYSZOGRODZIE„Fresh Market Wyszogród” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Wyszogrodzie zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 58 m2. Lokal położony jest w budynku „Przychodni Zdrowia” przy ul. Płockiej 29. Wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności – Gabinetu Rehabilitacyjnego.  I. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie konkursu w ust.1.
Wzór „Formularza Oferty" dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
http://www.freshmarket.wyszogrod.pl (zakładka aktualności)
1. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 58.60 m2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE PRZY UL. PŁOCKIEJ 29 W WYSZOGRODZIE"
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie Spółki przy ul Płockiej 12 parter budynku .

II. Termin składania ofert upływa w dniu 04-04-2019(czwartek) o godz. 10 00
1. Oferent przed złożeniem oferty winien dokonać oględzin pomieszczeń, które będą dostępne w dniu 28-03-2019
  o godzinie11:00. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu użytkowego w innym terminie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 
794 600 501 , 784 349 838

2. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokalu użytkowego o powierzchni 58.60 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Płockiej 29 w Wyszogrodzie", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

III. Otwarcie ofert:
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-04-2019
(czwartek)o godz. 10.30 w Siedzibie Spółki przy ul Płockiej 12 (parter budynku).
2. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://www.freshmarket.wyszogrod.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Spółki.

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy: Pobierz

2.      Regulamin konkursu: Pobierz

3.      Projekt umowy: Pobierz

4.      Klauzula RODO: Pobierz

Zapisz się do naszego newslettera