Zbiórka makulatury " Makulaturę zbieramy o drzewo dbamy".  - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza wielką zbiórkę makulatury " Makulaturę zbieramy o drzewo dbamy".

Regulamin konkursu WIELKIEJ ZBIÓRKI MAKULATURY NA TERENIE GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

1. Organizatorem konkursu WIELKIEJ ZBIÓRKI MAKULATURY NA TERENIE GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD” pn. „Makulaturę zbieramy o drzewa dbamy” jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.
2. Cel konkursu:
a) kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami,
b) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu,
c) pobudzenie świadomości, że stan środowiska naturalnego jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro,
d) propagowanie wśród mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród postaw proekologicznych poprzez zaangażowanie ich we wspólne przedsięwzięcie związane z selektywną zbiórką makulatury,
e) promowanie akcji ekologicznych.
3. Uczestnicy konkursu:
a) przedszkola ( w tym odziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
b) szkoły podstawowe.
4. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury, do której zaliczamy: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe i kartonowe, torby papierowe, etc. Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią. Makulatura powinna być powiązana w paczki w celu sprawnego odbioru i ważenia.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) przedszkole powinno złożyć deklarację udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie do dnia 30.06.2021 roku,
b) szkoła podstawowa powinno złożyć deklarację udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie do dnia 30.06.2021 roku.
6. Zasady zbiórki:
a) złożenie wypełnionej deklaracji zgłoszenia udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród,
b) potwierdzenie ilości zebranej makulatury przez placówkę powinno być udokumentowane w raporcie z przebiegu zbiórki makulatury z wyszczególnieniem dla każdej grupy przedszkolnej/klasy w szkole podstawowej oddzielnie (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
c) makulatura powinna być zważona w punkcie jej zbiórki (przedszkolu/szkole), z dokładnością do 1 kg,
d) raport z przebiegu zbiórki makulatury zostanie przekazany pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród podczas odbioru makulatury z placówki,
e) przedszkole/szkoła otrzyma zaświadczenie potwierdzające ilość przyjętej makulatury,
f) w przypadku powstania różnic w ilości zebranej makulatury wskazanej w raporcie przedszkola/szkoły, a ilością wskazaną w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt e), wiążąca jest waga wskazana w zaświadczeniu, wystawionym przez Gminę,
g) zebraną makulaturę Urząd Gminy odbiera własnym transportem,
h) w celu ustalenia daty i godziny odbioru makulatury, przedszkole/szkoła powinna skontaktować się z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród najpóźniej do dnia 18.10.2021 roku,
i) makulatura będzie odbierana od 20.10.2021 r. do 21.10.2021 r., w godzinach od 8.00 do 14.00,
j) dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
7. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci w kategoriach (przewidziano I, II, III miejsce):
a) przedszkole – grupa przedszkolna, która zbierze największą ilość makulatury,
b) szkoła podstawowa – klasa, która zbierze największą ilość makulatury,
c) dla osoby, która uzbiera największą ilość makulatury spośród wszystkich szkół i przedszkoli otrzyma nagrodę specjalną.
8. Konkurs trwa od 14 czerwca do 15 października 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.10.2021 roku. Informacja na temat wyników konkursu zostanie zamieszczona w miejscu zbiórki makulatury oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.
9. Postanowienia końcowe:
a) niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród www.wyszogrod.pl,
b) uczestnicy biorący udział w Konkursie, akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
c) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Wszystkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,
d) w sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej. 

Załączniki : 

PLAKAT AKCJI

 
 

Zapisz się do naszego newslettera